Zaman Yönetimi Eğitimi

PERFORMANS İÇİN İŞ VE ZAMAN YÖNETİMİ

Bu programın amacı kişilere ve kuruluşlara, zamanı ve diğer kaynakları daha etkin şekilde kullanarak daha iyi sonuçlara ulaşmaları için yardımcı olmaktır. İş ve özel hayat dengesinde zaman yönetimi en önemli yetkinliklerin arasında bulunmaktadır. Yoğun iş temposunda çalışanlara yönelik bu eğitimde zamanı etkin kullanma becerisini geliştirme amaçlı teknikler uygulanmaktadır.

 • Program İçeriği

Zaman Yönetimi Konusunda Farkındalık

 • Zamanı Yönetebilir miyiz?
 • Bir Günü Nasıl Geçiriyoruz.
 • Zaman Nedir?
 • Zaman=Hayat
 • Zamanı İstediğimiz Sonuçlara Ulaşmak için Kullanmak
 • Kendimi Değerlendiriyorum
 • Zamanı Yönetirken Kullandığım Sistem ve Yöntemler

 

İdeal Yaşam Dengesi

 • Zamana Bakışımız
 • Geçmiş, Şimdi, Gelecek
 • Şimdi İçin Küreklere Asılmak
 • Zamanı Yönetirken Sahip Olunması Gereken Zihinsel Yaklaşım
  • Eylem ve Söylem İnsanı

 

Öncelikler

 • Yaşam Üçgeni (Hedeflerim- Yapmak istediklerim ve Yaptıklarım)
 • Bir Günde Yaptıklarım
 • Covey Matriksi
 • Acil ve Önemli Kriterlerini Kullanmak
 • Önceliklendirme Matriksini Oluşturmak
 • Acil / Önemli , Acil Olmayan / Önemli , Acil / Önemli Olmayan , Acil Olmayan / Önemli Olmayan İşleri Tanımlama,
 • Doğru Önceliklendirme
 • Pusulanın Gösterdiği Kutu (Şirkete Katma Değer Yaratabilmek)
 • Zor Süreç Gerektiren,İlerlemenin Kolaylıkla Görülemediği, Çabuk Vazgeçtiğimiz ve Yapmak istemediğimiz 2. Kutu İşlerinin Planlanması
 • First Prensibi ile Çalışma
 • Örgütsel Zamanı Doğru Yönetebilmek için Doğru Dil, Doğru İletişim
 • Zamanla Konuşmak

 

Etkin ve Verimli Olmak

 • Zaman Yönetiminde Verimlilik ve Etkinlik Kavramı
 • Etki Alanında Sonuş Üretebilmek
 • Akıllı Çalışmak
 • Doğru İşleri Yapmak
 • Pareto Prensibi ve Zaman Yönetimi

 

Hedef Belirleme

 • Etki Alanında Doğrı Sonuçlar Üretebilmek için Yapılması Gerekenler
 • Ne Yapacağını Bilmek
 • Hedeflerle Çalışmanın Bireysel ve İş Hayatına Katacakları
 • Hedef Nedir?
 • Hedef Nasıl Olmalıdır?
 • Hayalden Hedefe Giden Süreci Doğru Tanımlamak ve Doğru Yönetebilmek
 • Hedef Önündeki En Büyük Engel (Zihinsel Yaklaşımlarımız-Cam Tavan Sendromu)
 • Hedefler ve Motivasyonu Doğru Yönetebilmek (Hedefleri Görünürkılmak)

 

Beynin  Doğru Kullanılması

 • Beyni Doğru Kullanmanın Zaman Yönetimine Katkısı
 • Etkin ve Verimli Sonuçlar Üretebilmek İçin Beyni Doğru Kullanmak
 • Beynin Çalışma Sistemine Uygun:
  • Masa Düzeni
  • Bilgisayar Dosyaları
  • Dosyalama Sistemleri
 • Gelen E-Posta Mesajlarının Planlanması
 • Sistematik Çalışmanın Faydaları

 

Karar Tabanı

 • Hedeften Faaliyete Yolculuk
 • Performans Hedefleri ve Performans Yönetimi
 • Görev ve Faaliyetler / Doğru Görev ve Faaliyetlerle Çalışmak

 

Zaman Planlaması

 • Planlamanın Tanımı
 • Zaman Planlaması için Doğru Reçete:
  • Benim ve Başkalarının Zamanı
  • Küçük Zaman Dilimlerini Doğru Değerlendirebilmenin Yöntemleri
  • İş ve Süreç Operasyonu
  • Örgütsel Zamanı Hayata Geçirebilmenin Yöntemleri
 • Planlama Dönemleri:
  • Uzun ve Kısa Vadeli Planlama
  • Avantaj ve Dezavantajları
  • İş ve Planlama Dönemi /Doğru Seçimi Yapabilmek
 • Planlamaya Ayrılması Gereken Süreler / Planlama Yöntemi
 • Yıllık, Aylık, Haftalık ve Günlük Planlama
 • Planlama Araçlarının Kullanımı (Ajanda ve Outlook)
 • Etkin ve Verimli Sonuçlar için Outlook ve Ajanda

 

Zaman Çalıcılar

 • Bölünmelerin Seyir Defteri
 • Bölünmelerin Yarattığı Motivasyon ve Performans Kaybı
 • Planlarınıza Uymanızı Engelleyenler Neler?
  • Toplantılar
  • Telefonlar
  • E-Postalar
  • Yanlış Delegasyon
  • Hayır Diyememek vs.
 • Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma Önerileri
 • Kırmızı ve Yeşil Alan Uygulamaları

 

Eğitim Yöntemi:   Eğitim öncesi anket uygulaması, interaktif anlatım, bireysel ve grup çalışmaları, uygulamalar, eğitim sonrası anket uygulamaları.

Uygulanan Anketler: “Zamanınızı şu anda ne kadar etkili kullanabiliyorsunuz?”,

                      “Gerçekten İşiniz Çok mu?

Film Seansı: “In Time”, “ Stephen Covey, Önemli işlere öncelik verme”

Örnek Olay Çalışması (Case Study): Ajandamda bekleyen işler

Atölye Çalışması (Work-Shop): Okulda Bomba Var!!!

 • Kimler Katılabilir:

Zamanını daha etkin kullanmak isteyen tüm çalışanlar.

 • Program Süresi:

2 gün

Program Sonrası Takip: “Eğitmeninizden Mektup Var!” uygulaması ile katılımcılara anket sonuçlarına ilişkin bilgiler ve kaynakça desteği verilmektedir.

 

Teklif Al


  Bir cevap yazın