Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Programda, etkin liderlik ve yönetim anlayışı ile bakış açısı kazandırmak, yöneticilerin önce kendilerinden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek öğrenmelerine, profesyonel yaşamlarına entegre edebilmelerine destek olmaktır.

Bu program; yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır.

İçerik

 • İş Yaşamında “İnsan”
 • İnsan Yönetimi
 • Farklı Bireyleri Anlama ve Algılama
 • Kişilik profillerini anlama
 • İnsanlara “Hak Ettikleri “ve “ Bekledikleri “ Gibi Davranma
 • Liderlik Yeteneği
 • Lider – Yönetici Kavramı
 • Yönetimin Temel Yapı Taşları
 • Liderlik
 • Motivasyon
 • Delegasyon
 • Hedef Odaklılık
 • Farklı Çalışan Profillerinden Güç ve Başarı Yaratmak
 • Takım Nedir?
 • Takım Sinerjisini ve Potansiyelini Ortaya Çıkarma
 • Grup Dinamiklerini Anlama ve Yönetme
 • Takım Bireylerinin Rollerini Belirleme ve Katkıyı Arttırma

( Bu seansta takım sinerjilerini ortaya çıkaracak ve aynı zamanda liderlik tanımını daha da belirgenliştirecek “ Vaka Çalışmaları “ yapılacaktır.)

 • Etkili İletişim Becerileri
 • İletişim Tarzımız Nedir?
 • Etkili İletişim Metodları (Yazılı ve Sözlü İletişim, İletişimde Beden Dili, Toplantı Yönetimi, Sunum Becerileri)
 • Etkin Dinleme

( Bu seansta “Kişiler Arası Etkileşim ve İletişim Envanteri “ kullanılarak, bireylerin iletişim tarzlarına inilecek ve iletişimin etkinliğini ortaya çıkarmak amacı ile “ Vaka Çalışması “ gerçekleştirilecektir.)

 • Performansı Geliştirme ve Geri Bildirim
 • Etkin Performans Teknikleri
 • Farklı Performansları ve Performans Görüşmelerini Yönetebilme
 • Ekip Yönetiminde Koçluk Yaklaşımı
 • Motivasyon
 • Farklı Kişiliklere Ait Farklı Motivasyon Teknikleri
 • Motivasyon Bariyerleri

(Bu seansta kişilikleri ortaya çıkaran “ Motivasyon anketleri “ ve Motivasyon Vaka Çalışmaları düzenlenmektedir.)

 • Ekip Yönetiminde Eğitim ve Geliştirmenin Önemi
 • Yönetici Gelişiminin Rolü
 • Delegasyon
 • Delegasyon Bariyerlerini Aşma
 • Delege Ederken Geliştirme, Geliştirdikçe Delege etme
 • Etkili “ Delegasyon “ Rehberi ve Prensipleri

( Bu seansta “ Delegasyon Dinamikleri “ ‘ ni inceleyen grup çalışmaları yapılarak, kişisel öğrenme motive edilecektir.)

 • Etkin Zaman Yönetimi “İsraf ediciler “den Arınabilme
 • Zaman Bize Değil, Biz Zamana Hükmedeceğiz!
 • Önceliklendirme Matrisi (Acil ve önemlileri birbirinden ayırmak, etkin kararlar vermek)
 • Problemin Tanımı ve Yönetimi
 • Problem Çözme ve Karar Verme
 • Sebep – Sonuç İlişkileri ve Analiz Teknikleri
 • Problemlerden Fırsatlar Yaratabilme

( Bu Seansta problem çözme stillerini araştıran ve tanımlayan anketler kullanılmakta ve tartışma grupları yaratılmaktadır.)

 • Karar Verme
 • Değişim Yönetimi
 • Kişisel Aksiyon Planı

Katılımcı Profili

İlk ve orta kademe yöneticiler

Süre

2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive