Yöneticiler İçin Geri Bildirim Verme Eğitimi

Program, geri bildirim sürecini doğru yöneterek, iş süreçlerini daha verimli hale getirme, performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırmaktadır. Yöneticilerin önce kendilerinden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek profesyonel yaşamlarına, ekip ilişkilerine entegre edebilmelerine destek olmaktır.

Geribildirim genellikle etkin bir performans aracı olarak kullanılmaktadır. Çok basit bir süreç gibi görünse de, bir takım yetkinlik ve beceriler doğru sergilenmediği sürece ters tepki yaratan bir süreç haline de gelebilmektedir.

Bu eğitimde yöneticilerin ekiplerine etkin geribildirim vererek, hem bireysel iş performans artışında ivme kazanmaları hem de ekip üyelerinin performansını artırmaları için temel geribildirim ve farkındalık becerileri sunulmaktadır.

İçerik

 • Geribildirim Nedir, Ne Değildir?
 • Geri Bildirim ve Eleştiri Arasındaki Farklar
 • Geribildirimin Önemi
 • Kime / Nasıl Geribildirim?
 • Geribildirime Ne Engel Olur?
 • Geribildirime Açık Olma
 • Güçlü Geribildirim İçin Gerekli Yetkinlikler
 • Geribildirim Vermenin İncelikleri
 • Size Nasıl Bir Geribildirim Verilmesini İstersiniz?
 • Etkili Bir Geribildirimde Neler Olmalı?
  • İletişimde Temel Kurallar
  • Güvene Dayalı İletişim
  • Etkili Dinleme ve Kendini Dinletme
  • Beden Dili
  • Duygusal Zeka
  • İkna Eden Dil Kullanma
  • Zamanlama
  • Güçlü Sorular
 • Gerebildirim Araçları
  • Takdir
  • Güçlü Yetkinlik / Güçlü Sorular
  • Yastık Cümleleri Kullanma
  • Geribildirim Sandviçi
 • Farklı Davranış Modellerine Geribildirim Verme
 • Geribildirim Süreci;
  • Hazırlık
  • Amaç
  • Geri bildirim
  • Takdir
  • Aksiyon
  • Takip
 • Geribildirim Çeşitleri
  • Çalışanlar İçin Geri Bildirim Süreci
  • Performans Değerlendirme Döneminde Geri Bildirim
  • Kariyer Gelişimi Planlamada Geri Bildirim
 • Bireysel Gelişim Planı Hazırlama
  • Geribildirim Uygulamaları
  • Sadece Profesyonel Yaşamda Değil, Her Yerde Geribildirimin Önemi

Katılımcı Profili

 • İlk ve orta kademe yöneticiler

Süre

 • 2 Gün

Teklif iste.


sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive