Yerinde Kalite Eğitimi

Eğitim Tarihi: 21 Aralık 2019
Süre: 1 gün

Değer akışı boyunca, sürece değer katmayan ancak maliyeti arttıran her türlü israfın önlenmesi ve azaltılması yoluyla rekabet üstünlüğüne sahip, kârlı bir işletme yaratmak için geliştirilen, tam zamanında üretim, sürekli akış, sürekli iyileştirme (Kaizen), çekme, görsel yönetim, problem çözme gibi yöntemlerin başarıya ulaşması ancak etkin bir yerinde kalite sistemi ile mümkün olmaktadır.

Problemlerin oluşmadan önlenmesi, oluşan problemlerin oluştuğu yerde tespit edilmesi, çözülmesi ve problem tekrarını önleyecek sistematik problem çözme çalışmalarının uygulanması, doğrulanması ve sürdürülmesine yönelik Yerinde Kalite uygulamaları ile ilk seferde doğruluk oranlarında, tamir ve müşteri geri dönüş oranlarında %30 – %80 arasında gelişmeler görülebilmektedir. Kalite performansındaki iyileşmeler akış süresini kısaltmak için yapılan pek çok geliştirme çalışmasının sürekliliğini ve etkinliğini de arttırır.

İçerik

 • Neden Kalite? Yalın Yönetim ve Kalite İlişkisi
 • Yerinde Kalite Kavramı ve Bileşenleri
 • Kalitesizliğin Önlenmesi, İlk Seferde Doğruluk
 • Standartlaşma, Ayar Doğrulama Sistemleri
 • Kalitesizliğin Akıtılmaması, Etkin Kontrol Yöntemleri
 • Etkin Problem Çözme, PUKÖ Döngüsü
 • Doğru ve Etkin Hata Sınıflandırması ve Öncelik Belirleme
 • Hızlı ve Etkin Acil Önlemler
 • Etkin Düzeltici Faaliyet Yönetimi, Etkin Ekip Yönetimi

Katılımcı Profili

 • Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yönetici, Müdür, Mühendis ve (**) ilk kademe yöneticiler (Forman, Grup Lideri, Takım Lideri)

Süre

 • 1 Gün

Bilgi Talep Fprmu


  sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive