Yedi İsraf ( Seven Waste )

Kitle üretiminde tipik olarak bulunan yedi önemli israf için Taiichi Ohno’nun sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

  1. Fazla üretim: Müşteri veya bir sonraki proses tarafından gerçekte istenenden fazla üretmek. İsrafın en kötü şeklidir çünkü diğer altısına katkıda bulunur.
  2. Bekleme: Makineler çevrimlerini sürdürürken, ekipman arızalandığında, gerekli parçalar gelmediğinde, vb. operatörlerin boş durması.
  3. Taşıma: Parçalar ve ürünlerin gereksiz yere taşınması, örneğin bir proses adımından depoya, depodan bir sonraki proses adımına taşıma gibi. Halbuki ikinci proses adımı birincinin hemen yanına yerleştirilebilir.
  4. İşleme: Tipik olarak yetersiz takımlar veya ürün tasarımı nedeniyle gereksiz ya da doğru olmayan işlem yapmak.
  5. Stok: Dikkatlice kontrol altında tutulan bir çekme sistemi için gerekli olan asgari stoklardan daha fazlasına sahip olmak.
  6. Hareket: Operatörlerin parçaları, takımları, dokümanları, vb. araması gibi gereksiz ve zorlayıcı hareketler yapmaları.
  7. Düzeltme: Muayene, yeniden işleme ve ıskarta.
  8. Çalışanların Yeteneklerinden Faydalanmamak!
Bilgi ve destek almak için bize ulaşın!

Bir cevap yazın