Yaratıcı Problem Çözme Tekniği- TRIZ

Artık şirketlerin değeri sabit kıymet ve taşınmazların parasal büyüklüğünden çok, yeniyi bulma, farklı olanı keşfetme yeteneğine göre belirlenmektedir. Tüm kurum ve kuruluşlar çalışanlarının YARATICILIK yeteneğini ortaya çıkararak, ürün geliştirme süreçlerinde katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

TRIZ metodolojisi ile çalışanlarınızı Yaratıcılık Yetenekleri’ni sistematik ve bilimsel yaklaşımları kullanarak arttırmaları doğrultusunda yönlendirebilirsiniz. Dünyada var olan pa- tentlerin, nasıl geliştirilebildiğini hayretle izleyeceksiniz.

TRIZ uygulaması yapılacak projelerin seçimi öncesinde TRIZ’in uygulama alanlarının ve etkinliğinin öğrenilmesini amaçlamaktadır. Yöneticilerin inovasyon yatırımlarına ve Ar-Ge çalışmalarına yön verebilmeleri sağlanmaktadır.

İçerik

  • Günümüz Endüstrisinde Yaratıcılık ve İnovasyonun Yeri
  • Yaratıcı Düşünmenin Algoritmaları
  • İnovasyon Kültürü ve İnovasyon Yapma Metodoloji- leri
  • Hızlı ve Yaratıcı Düşünme Aracı TRIZ’in Temel Felse- fesi
  • TRIZ Araçları ile Buluşa Giden Yolculuk
  • TRIZ araçları ile Örnek Problem Çözümleri

Kazanılacak Yetkinlikler

  • Tüm firma çalışanlarının YARATICILIK yeteneğini kullanarak, ürün geliştirme süreçlerinde katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşma yetkinliği ve sistematik ve bilimsel yaklaşımları kullanarak yaratıcılıklarını arttırmaları konusunda farkındalığının sağlanması hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili

  • Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Araştırma Geliştirme ile Görevli Çalışanlar, Orta Düzey Teknik Yöneticiler …

Süre

  • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive