Yalın Üretimin Başarılı Olmasındaki 5 Önemli Faktör

1.Yönetimin İnancı ve Liderliği

  • Projenin en önemli adımı budur. Tepe yönetim yalın üretim eğitimlerini ilk alan, inanan ve ilk uygulayan yani rol model olmalıdır. Yani iten değil çeken olmalıdır.

2. Paradigmalar Yıkılmalı

  • Egolar
  • Katı kuralcı yönetim tarzı
  • Konumuzda en iyiyiz
  • Çok güçlüyüz
  • Çok meşgulüz ve zamanımız yok!

“Bugüne kadar yaptıklarımızı tekrarlayarak farklı sonuçlar elde edemeyiz” bu cümleyi Eisnstein kurmuştu hatırlarsanız. Ne kadarda doğru söylemiş değil mi? Alışkanlıklar tepeden tırnağa gözden geçirilmeli ve revize edilmeli. Yalın üretim veya genel anlamıyla yalın dönüşüm aslında bir değişim projesidir. Bunu kavrayan kişi ya da şirketler başarıya ulaşabiliyorlar.

3.En Tepeden En Alta Kadar Yayılım

  • Yalın üretim genel müdürden mavi yakanın tümüne kadar bir hedef ve amaç birliğidir. Her bir bireyin eksiksiz ve tam katılımını gerektirir. En tepeden başlayarak tüm seviyede çalışanlar eksiksiz olarak eğitilmeli, kaizen projelerinde yer almalı ve hedeflerle yönetim kapsamında hedefleri-aksiyonları belirlenmelidir.

4.Şirketin Tüm Fonksiyonlarını Kapsamalı

  • Yalın dönüşüm sadece üretimi değil, siparişten satışa kadar tüm süreci kapsamalıdır. Genel akışın mevcut durum değer akış analizini takiben tüm bölümlerin iç analizleri de yapılmalı ve her sürecin aksayan adımları düzeltilmelidir. Matris ekipler kurularak her bir süreç bir kaizen projesi olarak ele alınmalı ve yalınlaştırılmalıdır.

5.Değişim Zaman İster

  • Yalın üretim bir dönüşümdür veya değişimdir demiştik. Sağlam bir sitemin kurulması zaman ister. Temeli atma maliyeti bir bina maliyetinin yaklaşık yarısıdır. Süreci uzun ve risklidir. Şirketler yalın üretim projesine girerken bu dönüşümün uzun ve zahmetli olacağının bilincinde olmalılar. Özellikle başlangıç eğitimleri ve bilinçlenme, olayı kavrama sürecinde uzun bir süre hiçbir şey olmuyormuş gibi gelecektir. Dirençler olacaktır çünkü değişmek zordur. Ancak sabredildiğinde ve bıkmadan usanmadan proje sürdürüldüğünde görülecektir ki iyileştirmeler tepeden yuvarlanan kartopu gibi büyüyecek ve bir çığa dönüşecektir.

Mesut Biricik

Yaklaşan Eğitimler

İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP), Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)

APQP Eğitimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin süreç odaklı yapısı ile birlikte QS 9000 eşdeğeri müşteri istekleri IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi Şartları altında toplandı. Standarda göre her bir yeni ürünün devreye alınması sırasında (APQP Süreci), AIAG tarafından yayınlanan tekniklerin (PPAP, FMEA, SPC ve MSA) zorunlu olarak

A3 Raporlama Eğitimi

A3 Raporlama Eğitimi; Yalın dönüşüm süreci içinde faydalandığımız yalın araçlar/teknikler ile onların sürdürülebilir uygulaması arasındaki boşluğu doldurmak için bir yaklaşıma, bir araca ihtiyacımız var. Yalın yönetim sisteminin özünü oluşturan A3 analizi, bu ihtiyacımızı karşılayan mükemmel bir araçtır. Bir taraftan problemlerimizi çözmeye çalışırken, bir taraftan da problem çözücüler

Yalın Dönüşüm Eğitimi

Eğitim Tarihi: 18-19 Ekim 2019Süre: 2 gün Hızlanan değişimde ayakta kalabilecek miyiz? Bizi bugüne getiren bildiklerimizle nereye kadar gidebileceğiz? Acımasız global rekabet ortamında etoburmu yoksa otoburmu olacağız? Paradigmalarımız en büyük sorun. 9 büyük israfı nasıl önleriz? Makine-İnsan-Metot-Malzeme dörtlüsü yalınlaşmalı. Operatörlerin en az %25 zamanı boşa geçiyorsa, ne

Risk Bazlı Süreç Yönetimi

Eğitim Tarihi: 14 Aralık 2019 Süre: 1 gün Kaynak harcayarak girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile etkileşim içindeki sıralı faaliyetler bütünü “süreç” olarak tanımlanır. Büyüklüğü ve kurumsal yapısı ne ölçüde olursa olsun tüm kuruluşlar iş yapış şekillerini mutlaka periyodik aralıklarla gözden geçirmek ve günün koşullarına göre süreçlerini tekrar

Bir cevap yazın