Yalın Üretim Uzmanlık Sertifika Programı

Günümüz dünyası çok rekabetçi ve küreselleşme herkesi bu rekabetin içine çekmektedir. Her kim ki kalitesini yükseltir, maliyetlerini düşürür ve hızlı olursa, pazarı da yönlendirir.

Geleneksel üretim sistemleri bu hedeflere aynı zamanda ulaşmamıza yeterli imkân vermemektedir.  Firmalar genellikle bu hedeflerden birine ya da ikisine odaklanmakta ve üretim sistemlerini buna göre şekillendirmektedirler.  Oysa Yalın Yönetim bu uç hedefinde aynı anda gerçekleşmesine olanak tanımaktadır.

Yalın Yönetim, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran sistematik bir yaklaşımdır.

İlk olarak Totoya tarafından geliştirilen ve uygulanan Yalın Yönetim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de uygulanmaktadır.

Yalın düşüncenin temelinde israf ve kayıpların ortadan kaldırılması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması yer almaktadır.

Program Tarih ve Süresi

 • 18 Ekim 2019
 • 8 gün
 • Hafta sonu Cumartesi – Pazar günleri 10.00-16.00

Program Yeri

 • İzmir
 • Ankara
 • Samsun
 • Çorlu
 • Gaziantep
 • Kayseri
 • Mersin
 • Konya
 • Denizli

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Verim arttırıcı çalışmalara etkin katılım gösterebileceklerdir.
 • Sistemlere yönelik bütünsel olarak bakabilecek,
 • İsrafları görmeyi öğrenecek,
 • İsraf yok etme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Yalın araçları etkin bir şekilde uygulayabilecek,
 • Sürekli iyileştirme kültürü edinecek,

Eğitim Yöntemi

Eğitim esnasında gerçek uygulamalardan örneklere videolara ve görsellere yer verilecek olup, Yalın Üretim teknikleri vaka çalışması ve simülasyonlarla uygulanacaktır.

Eğitmenler

Program

Yalın Yönetim, Yalın Üretim

 • Yalın üretim nedir, hangi ihtiyaçlardan doğmuştur
 • Yalın üretimin gelişimi, Kitle üretimi ve sorunları
 • Yalın üretimin temel ilkeleri, İlkelerin üretimde uygulanışı (örnekler)
 • Kazanımlar, Yalın üretimin özellikleri
 • Süreç mükemmelliği modelleri ile ilişkisi (6 Sigma, TQM, EFQM, BPR)
 • Yalın şirket kültürü, Yalın dönüşümün başarılması

Değer Akış Haritalama ( VSM)

 • Yalın ilkeler, Değer, Değer Akışı ve İsraf
 • Malzeme ve Bilgi Akışı
 • Ürün ve Ürün Aileleri Oluşturma, Süreç adımları
 • Mevcut Durum Değer Akış Haritası Çizimi
 • Tempo, Çevrim Süresi, Akış Süresi
 • Çekme Sistemi, Üretim Dengeleme
 • Kanban Uygulamaları
 • Gelecek Durum Değer Akış Haritasının Hazırlanması
 • Uygulama Planı

Kaizen – Sürekli İyileştirme

 • Türkiye’de İş Dünyasının Durumu
 • Kaizen; Tanımı, Bizim İçin Bir Çözüm Olabilir mi?
 • Kaizen Yaklaşımının Açıklanması
 • Ekip Çalışması, Problem Çözme Teknikleri
 • Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm
 • Neden-Neden Analizi, Türkiye’de Uygulanan Kaizen Türleri
 • A3 Raporlama
 • 10 Adım Kaizen Metodu, Politikaların Açılımı – Kaizen

Standart İş

 • Toyota ve Standartlaşma
 • Toyota’da Standartların Oluşturulması ve Geliştirilmesi
 • İş Standartları
 • Standart İş
 • İş Analizi
 • İş Standartlarının tanıtımı
 • Operasyon Talimatı
 • İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep Tanımlamaları
 • Standart İşin Önemi, Avantajları ve Amacı
 • Standart İşin 3 Unsuru
 • Takt Süresi
 • Standart Stok
 • İşlem Adımlarının Sıralanması
 • Proses Kapasite Formu
 • Standart İş Kombinasyon Tablosu
 • Standart İş Formu
 • İş Standartları ve Standart İş Karşılaştırması
 • Çalışma Alanının Yönetimi ve Standart İş
 • Standart İş ve Liderlik
 • Standart İş ve Sürekli Gelişim

İş Başı Öğretim

 • İşbaşı Öğretime Hazırlık
 • Çoklu Beceri Geliştirme Planı Oluşturma
 • İş Bölümlendirme
 • Öğretim İçin Gerekli Her Şeyi Hazırlama
 • Çalışma Alanını Düzenleme
 • İş Öğretiminde Etkili Olmayan Yöntemler
 • Düz Anlatım
 • Sadece Gösterim
 • 4 Adımda İşbaşı Öğretim Modeli
 • İşçiyi Hazırlayın
 • İşi Sergileyin
 • İşi Uygulatın
 • İşi Takip Edin
 • Özel İşbaşı Öğretim Koşulları
 • Uzun ve Karmaşık İşler
 • Limitli Sürede Öğretim
 • Sözel İletişimin Sınırlı Olduğu Durumlarda Öğretim
 • Hat Hızında Öğretim
 • Özel Beceri ve Teknik Gerektiren Öğretimler
 • Öğretim Desteklerinin Kullanımı

5S – İş Yeri Tertip Düzen

 • 5S’in şirkete kazandırdıkları
 • 5S’in adımları
 • 5S uygulama planı
 • 5S’i başarı ile uygulamanın temel koşulları
 • Seminer konu ile ilgili video filmler ile desteklenmektedir.

TPM

 • TPM Tanımı, Tarihçesi, Ödülleri
 • 16 Büyük Kayıp ve OEE, Örnek Olay Çalışmaları
 • TPM Sütunları, Odaklanmış İyileştirmeler, Otonom Bakım Planlı Bakım
 • Kalite Bakım, Erken Ürün/Ekipman Yönetimi
 • Eğitim, Ofis TPM, SEÇ – Sağlık Emniyet ve Çevre

Kanban

 • KANBAN sistemi tanımı
 • KANBAN sistemi ile ilgili kavramlar
 • KANBAN çeşitleri
 • KANBAN sisteminin çalışma kuralları
 • Yalın Üretim Sistemi içinde KANBAN’ın yeri
 • KANBAN sistemi ile ilgili hesaplamalar
 • KANBAN-MRP-ERP ilişkisi
 • Diğer üretim akış sistemleri: Sürekli Akış, FIFO, CONWIP, Sıralı Çekme.

Detaylı bilgi için form aracılığı ile temas kurabilirsiniz.


Bir cevap yazın