Yalın Enerji Yönetimi Eğitimi

Etkin Enerji Yönetimi, Yalın Yönetim, TPM (Toplam Üretken Bakım ) ve diğer tüm modern yönetim sistemlerinin önemini her geçen gün daha da artıran vazgeçilmez unsudur. TPM anlayışına göre enerji kayıpları, tanımlanmış 16 önemli kayıp arasında belirtilmektedir. Benzer şekilde Yalın Dönüşüm projelerinin nihai hedefleri arasında yer alan işletme maliyetlerinin azaltılması ve optimize edilmesi hedefi etkin bir enerji yönetimini gerektirmektedir.

Yalın enerji anlayışını uygulamak isteyen kişilere ihtiyaç duyacakları pratik ve teorik bilgi ve becerilerin kazandırılması ve bu alandaki farkındalıklarının geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Enerji Yönetiminde tanımlar, Enerji muhasebesi ve enerji bütçesi
 • Enerji yönetimi etüt çalışmaları, Fizibilite çalışmaları, Proje Yönetimi
 • Basınçlı hava sistemleri, Yakıtlar ve yanma
 • Kazanlar,Buhar sitemleri,Fırınlar
 • Elektrik Motorları Pompalar ve fanlar
 • İzolasyon, Kojenerasyon
 • Ölçme ve izleme, Fırsatlar ve teşvikler
 • ISO50001 genel bakış

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Enerji Yönetim sürecinin yalın enerji yönetimi yaklaşımı ile nasıl verimli hale getirilebileceğinin anlaşılması.
 • Denenmiş ve sonuç alınmış geri dönüşü hızlı projeler hakkında teorik ve pratik uygulamalarının öğrenilmesi.
 • Enerji yönetiminde çok önemli olan yardımcı işletmelerde etkin bir bakım yönetiminin ne şekilde yapılabileceğinin öğrenilmesi.

Katılımcı Profili

 • Tüm Yönetim kademelerinde görevli beyaz ve mavi yaka çalışanlar Bakım ve enerji yöneticileri, yalın uygulayıcılar.

Süre

2 gün

[talep_formu]