Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Eğitimin Toplam Süresi: 7 Gün (53 saat) + 3 gün proje koçluğu

Eğitimin Katılımcı Profili: Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

Detaylı bilgi için aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.


Eğitim Modülleri:

 • Yalın (Lean)
 • Tanımla (Define)
 • Ölç (Measure)
 • Analizet (Analyze)
 • İyileştir (Improve)
 • Kontrolet (Control)

Eğitimin Genel Hedefi: Katılımcıların Yalın 6 Sigma projelerine liderlik edebilmeleri, firma içerisinde iyileştirmeler yapabilmeleri için gerekli yetkinliğin kazandırılması hedeflenmektedir.

Lean Six Sigma 1. Gün

Giriş

 • 6 Sigma ve organizasyonel hedefler
 • Yalın (Lean) Felsefesi
 • Yalın Simülasyonu
 • 6 Sigma nedir?
 • 6 Sigma metodolojileri
 • TÖAİK (DMAIC) döngüsü
 • Proje seçimi
 • 6 Sigma Rol ve Sorumluluklar

Tanımla

 • Problemin tanımlanması
 • Operasyonel tanımlama
 • Müşterinin belirlenmesi

Lean Six Sigma 2. Gün

Tanımla

 • KKÖ’lerin belirlenmesi
 • Proses haritası
 • Proje kapsamının rafine edilmesi
 • Proje dosyasının güncellenmesi

Ölç

 • Ölçümün ve varyasyonun tanımlanması
 • Varyasyon tipleri
 • Sebep & Sonuç Diyagramı (Ishikawa) (Balık Kılçığı)
 • Sebep & Sonuç Matrisi
 • FMEA
 • Veri tipinin belirlenmesi
 • Veri toplama planının oluşturulması

Lean Six Sigma 3. Gün

Ölç

 • Ölçme sisteminin analiz edilmesi
 • Veri toplama
 • Yetenek çalışmasının yapılması
 • Toplam ilk seferde doğru başarısı

Analiz

 • Grafiksel analiz araçları
 • Pareto
 • Histogram
 • Box Plot
 • Scatter Plot
 • Run Chart
 • Multi Vari Chart
 • Main Effects Plot

Lean Six Sigma 4. Gün

Analiz

 • Analiz planı
 • Kök neden analizi
 • Proses girdi değişkenleri ve proses çıktı değerlerine etkisi
 • Hipotez testleri
 • ANOVA
 • Test for Equal Variances
 • 2 sample t-test
 • Proses analizi

İyileştirme

 • İyileştirme alternatiflerinin oluşturulması
 • Benchmark
 • TRIZ
 • Reengineering
 • Beyin Fırtınası

Lean Six Sigma 5. Gün

İyileştirme

 • Deney Tasarımı (DoE)
 • İyileştirmenin doğrulanması
 • Gelecek durum proses haritası
 • FMEA güncellenmesi
 • Fayda/Maliyet analizi
 • İyileştirme sonrası yetenek analizi

Kontrol

 • Kontrolün amacı
 • Göstergeler ve görsel kontroller

Lean Six Sigma 6. Gün

Kontrol

 • İstatistiksel proses kontrol
 • Kontrol kartları
 • Kontrol altında ve kontrol dışında durumlar
 • Kontrol ve spesifikasyon limitleri
 • Kalitatif veri kartları (P,U)
 • Kantitatif veri kartları (I-MR, X-bar/R)
 • Kontrol planı
 • Reaksiyon planı
 • SOP

Örnek Projeler ve Simülasyon

 • Simülasyon projenin tamamlanması
 • Örnek projelerin paylaşılması

Lean Six Sigma 7. Gün

Proje Değerlendirme

 • Katılımcıların projelerinin değerlendirilmesi
 • Sınav öncesi hızlı tekrar
 • Sınav

Detaylı bilgi için aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.


Bir cevap yazın