Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitim Programı

TARİH: 8 -12 MART ve 15-19 MART 2021

 

İÇERİK:

Yalın 6 Sigma Sertifika Programı’nda katılımcılar problem çözme araçlarını kullanarak kuruluşları içerisinde karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirebilecek seviyede araçları öğrenecektir. Bu eğitim 4 prensibi temel almaktadır: Motivasyon, Uygulama, Etkin Katılım, Problem Çözme. Sertifika programı bu presipleri karşılayacak şekilde teorik ve pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Teorik eğitim sırasında katılımcıların bol miktarda uygulama yapması sağlanacaktır.

Tam gün olarak 10:00 -16:00 arasında 6 gün

Gün Konu Faz
1 Yalın 6 Sigma Felsefesi Tanımlama
1 Proje Seçim Kriterleri Tanımlama
1 SIPOC Süreç Şeması- Workshop 1 Tanımlama
1 Müşterinin Sesi ve İşin Sesi – VoC,VoB Tanımlama
2 Sebep-Sonuç Matrisi- Workshop2 Tanımlama
2 Değer Akış Analizi- VSM Tanımlama
2 Veri Toplama Planı Ölçüm
2 Minitab’e Giriş Ölçüm
2 Temel istatistik ve Normal Dağılım Ölçüm
3 Grafik Analizler Ölçüm
3 Ölçüm Sistem Değerlendirme- Workshop3 Ölçüm
3 Nicel ve Nitel Verilerde Yeterlilik Analizi Ölçüm
3 SMED Ölçüm
4 Korelasyon Analiz
4 Çoklu Değişkenler Analizi Analiz
4 Hipotez Testlerine Giriş Analiz
4 Nicel Veri- Ortalamalar Hipotez Testi Analiz
5 Nicel Veri- Varyans Testi Analiz
5 Nitel Veri-Oran Testi Analiz
5 Çoklu Grup Ortalamaların Karşılaştırılması-ANOVA Analiz
5 ANOVA-Workshop 4 Analiz
5 Çekme Sistemleri Analiz
6 Güç ve Numune Sayısı Analiz
6 Basit ve Çoklu Regresyon- Workshop 5 Analiz
6 Deney Tasarımı Felsefesi İyileştirme
6 Deney Tasarımı/ Genel Lineer Model- Workshop 6 İyileştirme
6 İstatistiksel Proses Kontrol-İPK Kontrol
6 Sınav  

Akşam 19:00 -22:30 arasında 10 akşam

Gün Konu Faz
1 Yalın 6 Sigma Felsefesi Tanımlama
1 Proje Seçim Kriterleri Tanımlama
1 SIPOC Süreç Şeması- Workshop 1 Tanımlama
2 Müşterinin Sesi ve İşin Sesi – VoC,VoB Tanımlama
2 Sebep-Sonuç Matrisi- Workshop2 Tanımlama
2 Değer Akış Analizi- VSM Tanımlama
2 Veri Toplama Planı Ölçüm
3 Minitab’e Giriş Ölçüm
3 Temel istatistik ve Normal Dağılım Ölçüm
3 Grafik Analizler Ölçüm
4 Ölçüm Sistem Değerlendirme- Workshop3 Ölçüm
4 Nicel ve Nitel Verilerde Yeterlilik Analizi Ölçüm
4 SMED Ölçüm
5 Korelasyon Analiz
5 Çoklu Değişkenler Analizi Analiz
6 Hipotez Testlerine Giriş Analiz
6 Nicel Veri- Ortalamalar Hipotez Testi Analiz
6 Nicel Veri- Varyans Testi Analiz
6 Nitel Veri-Oran Testi Analiz
7 Çoklu Grup Ortalamaların Karşılaştırılması-ANOVA Analiz
7 ANOVA-Workshop 4 Analiz
7 Çekme Sistemleri Analiz
7 Güç ve Numune Sayısı Analiz
8 Basit ve Çoklu Regresyon- Workshop 5 Analiz
8 Deney Tasarımı Felsefesi İyileştirme
9 Deney Tasarımı/ Genel Lineer Model- Workshop 6 İyileştirme
10 İstatistiksel Proses Kontrol-İPK Kontrol
10 Sınav  

KİMLER KATILMALI:

Üretim, kalite, ARGE, bakım, planlama, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik, güvenilirlik gibi nicel verilerin bol miktarda kullanıldığı departmanlarda en az 6 aydır aynı pozisyonda çalışan profesyoneller.