Yalın 6 Sigma- Farkındalık Eğitimi

Yalın 6 Sigma, bir şirketin iş süreçlerini hatalardan arındırarak mükemmel hale getirmeyi, veya ihtiyaç duyulduğunda yeni bir süreç tasarlamayı mümkün kılan; istatistiksel analizlere ve verilere dayalı, modern yönetim ve karar verme araçlarının kullanımına imkan sağlayan, tanımlı adımları ve kuralları olan bir yönetim ve iş yapış modelidir.

Yalnızca süreç iyileştirme aracı olarak kullanıldığı gibi, tüm organizasyonda topyekün kültürel dönüşüm yaratacak, organizasyonu bir üst seviyeye taşıyacak bir değişim altyapısı olarak da ele alınabilir.

İçerik

 • Yalın 6 Sigma’nın tanımı
 • Kurumsal bir yapıda Yalın 6 Sigma yayılımının sağlanması
 • Roller ve sorumluluklar
 • Proje üretim ve seçim süreci
 • Proje yönetim süreci
 • DMAIC ve DMEDI yöntemlerine kısa bakış
 • DMAIC yöntemi turu
  • Tanımlama fazı
  • Ölçme fazı
  • Analiz fazı
  • Geliştirme fazı
  • Kontrol fazı
 • Deneyim Paylaşımı

Katılımcı Profili

 • Problemleri ve fırsatları bir yöntem çerçevesinde tanımlı adımlarla, somut ve kalıcı sonuçlara yönelik olarak yönetmeyi ve bu yaklaşımı içselleştirmeyi hedefleyen kuruluşların yöneticileri ve çalışanları

Süre

 • 1 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive