Webinar – Problem Çözmede İstatistiksel Teknikler

Günümüzde veriye dayalı karar vermek işletmeler için hayati önem taşımaktadır.

Bu Webinarda Nicel ve Nitel verilerde sınırlı bir örnekleme büyüklüğüyle popülasyonun tahminlerinindoğru yapabilmeyi amaçlar. Yapılan/yapılacak iyileştirmeler veya değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını ortaya koyması açısından hipotez testleri ön plana çıkmaktadır.

Girdiler ve çıktılar arasında sayısal ilişki kurmak ve maksimum faydayı getirecek girdileri belirlemek önemlidir. Farklı veri tiplerinde uygun araçların seçiminin yapılması örnek uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.

Webinar Konu Başlıkları :

 • Popülasyon hata tahminleri
 • Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk) Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk)
 • Hipotez testinin kurulması, eşitlik ve alternatif hipotez, P değeri, alfa riski, güven aralığı, beta riski
 • Bir hipotez testinin aşamaları ve uygun hipotez testi seçimi
 • Nicel verilerde ortalamaların karşılaştırılması (tekli, ikili testler)
 • Nicel verilerde varyansların karşılaştırılması (tekli, ikili ve çoklu varyans testleri)
 • Nitel verilerde oranların karşılaştırılması (tekli, ikili ve ki-kare testleri)
 • Örnek sayısı ile Güç arasındaki ilişki
 • Örnek uygulamalar

Kazanılacak Yetkinlikler :

 • Veri tipi ayırımı
 • Nicel ve nitel sınırlı sayıda örneklerden hata tahmini yapmak
 • Hipotez testi kurmak
 • P değerini yorumlama ve istatistiki karar verme (hipotez testleri)
 • Uygun hipotez testini seçebilme
 • Örnek sayısı, alfa riski, beta riski ve yakalanacak fark arasındaki ilişki

Katılımcı Profili : Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

Süre : 1 saat

Ücretsiz kayıt için aşağıdaki formu doldurunuz.
  Eğitmen

  Erkan Turan

  EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

  1988 – 1991 Erzurum Lisesi

  1991 – 1995 İstanbul Teknik Üniversitesi / Uçak Mühendisliği (Lisans)

  1997 – 2011 Ford Otosan A.Ş. / Ürün ve Proses Geliştirme Mühendisi

  2003 – 2011 Ford Otosan A.Ş. / İPK Koordinatörü ve 6 Sigma Kara Kuşak

  2011 – 2017 Ford Otosan A.Ş. / 6 Sigma Uzman Kara Kuşak

  2015 – 2017 Ford Otosan A.Ş. / Ürün ve Proses Geliştirme Ekip Lideri

  2017 –  Yalın 6 Sigma Danışmanı ve Uzman Kara Kuşak