Ürün Güvenliği

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir. Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.

Ürün yaşamı boyunca Ürün Güvenliği Yönetimi ürünlerin kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında, risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlaması çalışmalarıdır. Üretimin tüm aşamalarında bir güvenlik kültürü oluşturulması, potansiyel tehlikelerin riskini azaltmak için mühendislik, üretim ve yönetim etkinliğinin arttırılmasıdır.

İçerik

 • Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu Nedir?
 • Ürün Güvenliği Yönetimi
 • Güvenlik ve Risk Yönetimi Kavramı
 • Ürün Güvenliğinde İletişim & Eskalasyon Politikaları
 • Risk Yönetimi Çalışmaları
 • Güvenlik Yönetimi
 • Stratejiler, Eğitim , Şikayet Yönetimi , PPAP
 • Ürün Geliştirme
 • Özel Karakteristiklerin Tanımlanması & Onay
 • Üretim & Ürün Güvenliği
 • Kritik proseslerin onaylanması & doğrulanması
 • Kritik proseslerin tanımlanması
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Tedarikçi Ürün Güvenliği Denetimi
 • Tedarikçilerde güvenli parçalar
 • Ürün Gerekliliklerinin tedarikçilere transfer gereklilikleri

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Firma çalışanlarının Ürün Güvenliği konusunda bilgi sahibi olması, ürünün yaşam döngüsü boyunca ürün güvenliği risklerini tespit etme ve yönetme yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

Katılımcı Profili

 • Firma bünyesinde PSR sorumluluğunu alacak Kalite, Ar-Ge, Üretim, Satın Alma, Satış, Lojistik gibi birimlerde çalışanlar ve ürün, üretim süreçleri ile organizasyonun süreçlerine hakim çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive