Tuncay Yıkar

Tuncay Yıkar, 1966 İzmit doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Müh. Fak. Endüstri Mühendisliğinden (1983-1987) mezun olmuştur.

29 yıllık bir iş deneyimine sahibim. İşletmelerde üst düzey yönetici olarak çalışmakta ve 2008 yılından buyana isteyen işletmelere Yönetim – Üretim Planlama Danışmanlığı konularında hizmet vermektedir.

UZMAN OLDUĞU KONULAR;

 • İşletmelerde yeniden yapılanma, kurumsallaşma, sistem kurma,
 • İşletmelerde Yalın Yönetim, Yalın Üretim sistemlerinin kurulması,
 • İşletmelerde; Tedarik Zinciri Yönetimi, Merkezi Planlama Sistemi, Üretim ve Planlama / Satış Pazarlama / Satın alma sistemlerinin kurulması, uygulanması ve eğitimi,
 • İşletmelere uygun ERP sistemlerini seçilmesi,
 • MRP ve ERP, İş Akışı / Proses analizleri ve sistem kurulması, eğitimleri,
 • Depo Otomasyon Sistemleri ve kurulması, eğitimleri,
 • Mali İşlerin yapılandırılması; Finans ve Muhasebe sisteminin yapılandırılması,
 • Şirket içi Liderlik – Yönetici eğitimleri,
 • İşletme Stratejik planların oluşturulması,
 • İş Geliştirme çalışmaları,

  İŞLETMENİZDE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR;

 • Kurumsal alt yapının kurulması,
 • İşletme Organizasyon şemasının ve yapısının kurulması,
 • Bölümlerin yapılandırılması, Birimler arası Organizasyon ve Koordinasyon
 • Üretim Organizasyonunun Kurulması, Uygulanması ve Takibi
 • Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama Teknikleri,
 • Merkezi Planlamanın Kurulması, İşletilmesi ve Eğitimi,
 • Merkezi Depo Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi, Stok Takibi
 • İş ve Zaman Etütleri, Verimlilik çalışmaları,
 • Üst Düzey Yönetici ve Liderlik Eğitimleri,
 • Kurumsallaşma ve Sistem Kurma Eğitimleri,
 • Yalın Yönetim ve Yalın Üretim Eğitimleri,
 • Satış Pazarlama – Planlama – Üretim Eğitimleri,
 • İnsan Kaynakları Eğitimi,
 • Mali İşler – Finans ve Muhasebe Eğitimleri,
 • ERP Eğitimleri,
 • İSO – Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi,

MRP ve ERP SİSTEMLERİNİN KURULMASI ve UYGULANMASI,

 • MİKRO, NETSİS, LOGO, CANIAS, SAP gibi ERP Sistemlerinin işletme içinde etkin uygulanmasının sağlanması,
 • İşletme için gerekli Tabloların, Formların ve gerekli ara yüzlerin yazılarak Mikro, Netsis, Canias ve Logo ERP sistemlerinin içine yerleştirilmesi,

KALİTE GÜVENCE. PROSESLERİ ve ISO & STANDARTLARIN YAZILMASI.

 • İş Akış şemasının oluşturulması,
 • İş Akış Şemasına göre bölümlerin, kişilerin Proses, talimatlar ve görev tanımlarının yazılması,

 FİNANS ve MUHASEBE SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI ( Bağımsız Denetçi ve SMMM Belgeli Mali Müşavir );

 • Maliyet ve Verimlilik hesapları,
 • Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi,
 • Hesap planlarının oluşturulması,
 • Maliyet Muhasebesi çalışmaları,
 • Bütçe çalışmaları ve yapılandırılması
 • Muhasebe ve Finans sisteminin işletme içinde yapılandırılması ve işler hale getirilmesi,

İNSAN KAYNAKLARI ve PERSONEL İŞLERİ,

 • ERP sistemlerinin içinde İnsan Kaynaklarının ve Personel Dosyalarının etkin kullanılmasının sağlanması,