Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Japon kuruluşların liderliğinde, otomotiv sektörünün ilk zamanlarındaki ilgili tarafların sisteme katılımını göz ardı eden çalışma sistemine önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmış, istenen verimlilik artışının sağlanmasına zemin hazırlamıştır.

Zira Toplam Kalite Yönetimi’nde; kuruluşların amaçları arasına müşteri ve içinde bulundukları toplumun yanında çalışanların da memnun edilmesi dahil edilmiş, dolayısı ile çalışanların aktif katılımı ile kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi mümkün kılınabilmiştir.

İçerik

 • Giriş
 • Tanımlar 
 • TKY’nin tarihsel gelişimi 
 • TKY Guruları 
 • PUKÖ Döngüsü 
 • TKY’nin temel ilkeleri
  • Müşteri odaklı çalışma
  • Tedarikçiler ile işbirliği
  • Çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi ve katılımının sağlanması 
  • Süreç bazlı ve rakamsal verilere dayalı yönetim 
  • Sürekli iyileştirme ve yaratıcılığın teşviki 
  • Yönetici yerine LİDERLİK kavramının benimsenmesi 
 • TKY Modelleri 
 • TKY Uygulamaları ve yaşanan problemler 
 • Sağlıklı TKY uygulaması için adımlar 

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcılar Toplam Kalite Yönetimi ve temel ilkelerini anlayarak içselleştireceklerdir.

Katılımcı Profili

 • Tüm çalışanlar

Süre

 • 1 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive