Teknik Resim Okuma Ve Tolerans Bilgisi

Bu eğitimin amacı teknik resim çizmede kullanılan araç ve gereçler, izdüşüm alma, ölçek okuma ve ölçülendirme, teknik resim işaretleri ve bu işaretlerin anlamlarının açıklanması ile katılımcılara teknik resim okuma ve toleranslandırma yetkinliklerini kazandırmaktır.

İçerik

 • Temel kavramlar ve kurallar
  • Çizgi
  • İzdüşüm
  • Görünüş
  • Kesit Görünüşler
  • Ölçek ve Ölçülendirme
  • Yüzey pürüzlülüğü ve özel işlemlerin resme uygulanması
 • Toleranslar
 • Montaj resimleri
 • Resim üzerinde notların ve talimatların yazılması sırasında dikkat edilecek hususlar ,

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcıların bu eğitim sonrasında, teknik resim okuma ve toleranslandırma konusunda yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili

 • Üretim ve tasarım departmanları yöneticileri ve çalışanları ile kalite kontrol personelleri

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive

Teklif iste