Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetiminin temel amaçları, müşteri tatminini arttırmak, çevrim zamanını azaltmak, stok ve stokla ilgili maliyetlerin azaltılmasını sağlamak, ürün hatalarını azaltmak ve faaliyet maliyetlerini azaltmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için tedarikçileri, tedarikçilerin alt tedarikçileri ile müşterileri arasında tedarik zinciri bütününde haberleşme ve bilgi paylaşımının artırılması gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetimi, lojistik ile eş anlamlı düşünülmemeli ve teknoloji tedarik zinciri yönetiminde amaç değil araç olmalıdır. Tedarik zinciri yönetimi komple çözüm gerektirir.

İçerik

 • Temel Kavramlar
 • Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?
 • Yalın Araçlar ile JIT
 • Tedarik Zincirinde Risk Değerlendirme
 • Planlama Stratejileri
 • Tedarikçi Firma Stratejileri
 • Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi Kuruluş Süreci

Katılımcı Profili

 • Müdürler
 • Yöneticiler
 • Mühendisler
 • Teknik ve İdari Çalışanlar
 • Hat Liderleri

Süre

 • 1 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive