T Kart – Proses Konfirmasyon Eğitimi

TARİH: 22 MART 2021

 

İçerik:
Yalın Üretim sisteminin temel araçlarından olan T-Kart (Proses Konfirmasyon) sistemi işletme içinde standart uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak hedefi ile ortaya atılmıştır. T-Kart ile sistem içinde bulunan geliştirmeye açık noktaların iyileştirilmesi sağlanmakta, hata ve israfların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Adını bu amaçla hazırlanan soru kartlarının şeklinden alan
T Kart sistematiği, yönetim ekibinin işin yapıldığı alanda gözlem yapması, oradaki çalışanlarla iletişim kurması, bilgilerini paylaşması ve yerinde öğretimin gerçekleşmesini amaçlamaktadır.

Bu iletişim sırasında elindeki karttaki tanımlar yöneticiye kılavuz olur. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülmesi, zaman içinde değişik nedenlerle standarttan sapmaların oluşmasını önlemesi ve dışarıdan bir gözün çalışanların yeni fırsatları görmesini sağlaması, motivasyon, takım çalışması, açık iletişim ortamı ve sürekli gelişimi desteklemektedir.

T Kart proses doğrulama eğitimi organizasyonun tüm yönetim kademelerince nasıl gerçekleştirileceğini ve iyileştirmelerin nasıl yönetileceğini anlatır.


Eğitimin Konu Başlıkları:
o T Kart Tanıtımı ve Faydaları
o T Kart Sorumlulukları, T Kart Konu Başlıkları
o Prosese Uygun Soruların Hazırlanması
o T Kart Panosunun Oluşturulması
o T Kart Sisteminin Uygulaması
o Bulguların Kayıt ve Takip Sistematiği
o Yönetici ve Çalışan İletişimi

Katılımcı Profili: Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yöneticiler, Mühendis, Atölye ve Hat Yönetiminden Sorumlu Saha Çalışanları
Süre: 1 Gün

Bir cevap yazın