Sürekli Akış Yaratmak Eğitimi

Sürekli akış, hammadde, malzeme ve parçaların ardışık yapılan operasyonlarla hiç bekletilmeksizin ürüne dönüştürülebilmesi ve bu yolla üretkenlik, maliyet, teslim süresi, talep değişimlerine uyum, stok seviyesi, ilk seferde doğru üretim gibi temel performans göstergelerinde önemli boyutta iyileşme elde edilmesini sağlar. Sürekli Akış Yaratmak Eğitim Modülü, bir üret-bir ilet mantığı ile üretimde kesintisiz değer akışının nasıl sağlanabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

İçerik

  • İşin Tanımı, İş Elemanları, İşlem Süreleri
  • Üretim Temposunu Belirleme
  • Hücre Yerleşimi ve U Tipi hücre, Malzeme, Operatör ve Bilgi Akışı
  • Makine Planlama, İş Yükü Dengeleme
  • Malzeme Yönetimi
  • Model Dönüş Sürelerinin Kısaltılması
  • Yerinde Kalite Prensibi, Ürün Karmasını ve Üretim Miktarını Dengeleme
  • Sürekli İyileştirme, Uygulama Planı ve Uygulamanın Denetlenmesi

Katılımcı Profili

  • Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yönetici , Müdür, Mühendis ve ilk kademe yöneticiler(Formen, Usta Başı, Posta Başı, Grup Lideri, Takım Lideri)

Süre;

  • 1 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive

Eğitim taleplerinizi bize iletebilirsiniz.