Süreç Yönetimi Eğitimi

TARİH: 15 MART 2021

 

İçerik:
Süreç Yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’nin temel taşıdır. İşletmenin yapısına uygun ve doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir Süreç Yönetimi, standartlaşmayı ve süreç performanslarını doğru belirlemeyi ve ölçmeyi sağlar. Süreç eğitimi; “Risk Temelli Düşünce”ye odaklanarak kuruluşlarında Süreç Yönetimini oluşturmak/mevcut sistemi iyileştirmek isteyen işletmelere, kendi süreçlerini doğru şekilde tanımlamak, işletmek, performanslarını izlemek ve sürekli iyileştirmek için yaklaşımlar ve yöntemler aktarmayı amaçlar.


Eğitimin Konu Başlıkları:
o Süreç nedir?
o Süreç Yönetimi nedir?
o SIPOC nedir?
o ISO 9001 ve IATF 16949 standartlarının Süreç Yönetimi ile ilgili şartları
o Süreçlerin belirlenmesi
o Süreç seviyelerinin belirlenmesi
o Süreçlerin ilişkilerinin kurulması
o Süreçlerin tanımlanması (amacı, sahibi, sorumluları, faaliyetleri, tedarikçileri, girdileri, çıktıları, müşterileri, kaynakları, riskleri, fırsatları)
o Süreçlerin dokümante edilmesi
o Süreçlerin performans göstergelerinin belirlenmesi
o Süreçlerin ölçülmesi ve izlenmesi
o Kritik başarı faktörleri
o Kritik süreçlerin belirlenmesi
o Süreçlerin iyileştirilmesi

Katılımcı Profili: Üst ve orta kademe yöneticiler, süreç sahipleri, süreç çalışanları.
Süre: 1 Gün

Bir cevap yazın