Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Hızla yoğunlaşan rekabet kurumlarda yönetim anlayışını farklılaştırmaktadır. Bu bakış açısı ise, insan kaynakları yönetimini etkili ve stratejik hale getirmektedir. İnsan faktörünün ne kadar anlamlı ve geniş bir yelpazede yer aldığını görmek, insan kaynaklarının stratejik yönünü her geçen gün artarak hissettirmektedir.

Bu anlayış ile yapılanan Stratejik insan Kaynakları Yönetimi programı; personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, stratejik rolleri ve İK’da kurum stratejik bakış açısını derinlemesine ele almaktadır.

İçerik

 • İnsan Kaynakları Yapısının Tarihçesi
 • İnsan Gücü Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Kurum Kültürü (Değerler, Normlar, Yönetim Tarzı)
  • Organizasyonel Kültür Yapısı (Görevler, Kalite Yaklaşımı, İş Yapma Şekilleri, Hiyerarşi, İletişim Kültürü
  • Yetenek Yönetimi (Yetenek Havuzu, Yeteneği Çekme ve Elde Tutma)
 • İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış
 • Stratejik İKY ‘nin Gelişimi ve Değişen Rolleri
 • Kurumun Rekabet Stratejileri ve İKY İlişkisi
  • Kurum Strateji Planları
  • Kurum Strateji İş Hedeflerinin Yayılımı
 • İnsan Kaynaklarında Farklı Dönüşüm Modelleri
 • İnsan Kaynakları Süreçleri / Sistemleri
 • Günümüz İK Fonksiyonları
  • Planlama
  • Seçme ve Yerleştirme
  • İşe Alım
  • Performans Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • Kariyer Yönetimi
  • Ücret Yönetimi
  • Katılım Yönetimi vb…
 • Kurum Stratejilerini Gerçekleştirmede İK Fonksiyonlarının Önemi ve Kuruma Etkisi

Katılımcı Profil

 • İnsan Kaynakları alanında çalışmakta olan tüm yönetici ve çalışanlar.

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive