Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri Eğitimi

Program, stratejik düşünme bakış açısı kazandırarak, stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya koymak, strateji kavramının her geçen gün artan önemini vurgulamak, kurumsal strateji belirleme ve planlama analizlerini yapabilmek ve tüm strateji uygulama araçlarının etkin bir şekilde kullanılarak kurum stratejisinin oluşumunda fayda sağlamaktır.

Kurumların başarı elde etmesi; tüm çalışanlarının kurumsal ve stratejik düşünme bakış açısını kazanabilme ve uygulayabilmeleri ile ancak mümkün olmaktadır.

Çalışanlar / Yöneticiler bu program ile, farklı bakış açılarını kazanarak daha üretken bir formatta iş ve kurum performanslarını sürdürebilmelerini amaçlamaktadır.

İçerik

 • Strateji Nedir?
 • Stratejik Düşünme ve Planlama
 • Stratejinin Önemi
 • Eleştirel Düşünme ve Stratejik Düşünme Arasındaki Fark
 • Strateji Geliştirmede Rakipler
 • Stratejik Düşünme ve Planlama Yönetiminin Esasları
 • Proaktif Düşünce Yaklaşımı Sergileme
 • Strateji Planlama Süreci
  • Durum Analizi
  • Vizyon – Misyon – Değerler
  • Stratejik Amaç ve Hedefler
  • Beyin Fırtınası
  • Yol Haritası
 • Stratejik Plan Geliştirme Adımları / Aksiyon Belirleme
 • Kurumlarda Stratejik Düşünce Yaklaşımları ve Faydaları
 • Sürekli Değişen Pazar Dinamikleri
 • Çevre Analizi
 • Kurum SWOT Analizinin Çıkartılması ve Yorumlanması (Güçlü – Zayıf Yönler, Fırsat – Tehditler)
 • Stratejileri Yönetmede Kurum Performans Kriterleri
 • Stratejik Planlamaları Hayata Geçirme Sürecindeki Engeller

Katılımcı Profili

 • İlk ve orta kademe yöneticiler

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive