SPC Eğitimi – İstatiksel Proses Kontrol

SPC Eğitimi (İstatiksel Proses Kontrol) ( İPK ), yeni bir ürün devreye alırken prosesimizin uygun parça üretme yeteneğini analiz etmek veya serideki prosesimizin kontrol altında tutulması için istatistiksel metotlar kullanılmaktadır. ISO 9001 ve IATF 16949 gibi kalite yönetim sistemleri standartları istatistiksel yöntemlerin bu amaçla kullanılmasını firmalara zorunlu kılmaktadır.

SPC Eğitimi
SPC Eğitimi (İstatistiksel Proses Kontrol),  uygulamalarını detaylı olarak ele almaktadır. Kolay takip edilebilir içeriği ve uygulamaları ile istatistiğin detaylarında kaybolmadan sadece gerekli seviyede istatistik bilgisi ile konular ele alınmaktadır. Bu eğitimin içeriği,

SPC Eğitimi İçerik

 • Giriş
 • SPC (İstatiksel Proses Kontrol) Tanımı
 • SPC (İstatiksel Proses Kontrol)’ ün Amacı
 • Veri Toplama
 • Frekans Dağılımları
 • Histogram
 • Frekans Poligonu
 • Sebep – Sonuç Diyagramı
 • Pareto Analizi
 • Serpilme Diyagramı
 • Eş/Normal Dağılım Eğrisi
 • Makine Yeterlilik Araştırması (Cm, Cmk)
 • Proses Yeterlilik Araştırması (Cp, Cpk)
 • Kontrol Kartları (X-R)
 • Uygulama

SPC Eğitimi Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcılar, SPC (İstatistiksel Proses Kontrolün) genel kavramlarını özümseyecek, eğitimde pratik uygulamalar yaparak firmalarında bu metodu kullanma becerisi, sonuçları yorumlama ve alınacak tedbirleri belirleme yetkinliği kazanacaklardır.

SPC Eğitimi Katılımcı Profili

 • Tüm çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

Mesajınızı iletin biz sizi arayalım.


Erkan Turan

Erkan Turan
Eğitmen - Danışman

1991 – 1995: İstanbul Teknik Üniversitesi / Uçak Mühendisliği (Lisans)

1997 – 2011: Ford Otosan A.Ş. / Ürün ve Proses Geliştirme Mühendisi

2003 – 2011: Ford Otosan A.Ş. / İPK Koordinatörü ve 6 Sigma Kara Kuşak

2011 – 2017: Ford Otosan A.Ş. / 6 Sigma Uzman Kara Kuşak

2015 – 2017: Ford Otosan A.Ş. / Ürün ve Proses Geliştirme Ekip Lideri

2017 – 2019: S.P.A.C Danışmanlık A.Ş. / Yalın 6 Sigma Danışmanı ve Uzman Kara Kuşak

2019 – : Yalın Danışmanlık / Yalın 6 Sigma Danışmanı ve Uzman Kara Kuşak