Risk Bazlı Süreç Yönetimi

Eğitim Tarihi: 14 Aralık 2019
Süre: 1 gün

Kaynak harcayarak girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile etkileşim içindeki sıralı faaliyetler bütünü “süreç” olarak tanımlanır. Büyüklüğü ve kurumsal yapısı ne ölçüde olursa olsun tüm kuruluşlar iş yapış şekillerini mutlaka periyodik aralıklarla gözden geçirmek ve günün koşullarına göre süreçlerini tekrar tanımlamak zorundadırlar.

Eğitim, süreç tanımlama, performans göstergeleri yardımı ile süreç performansının takibi ve geliştirilmesi ile ilgili aktivitelerin uygulamalarla aktarılmasını içermektedir.

İçerik

 • Süreç Yönetim Sistemi
  • Süreç Kavramı
  • Süreç Bazlı Yönetimin Avantajları
  • Organizasyonlarda Süreç Tasarımı
  • Müşteri Odaklı Süreçler (Ahtapot Modeli)
  • Süreç Tanımlama (Kaplumbağa Modeli)
  • Süreç Akış Şemaları
  • Süreç Performans Ölçümü
  • Süreç Analizi ve İyileştirilmesi
 • Risk Bazlı Düşünme ve Süreç Risklerinin Yönetimi
  • Risk Kavramı
  • Risk Yönetimi
  • Olası Süreç Risklerinin ve Etkilerinin Belirlenmesi
  • Olası Süreç Risklerinin ve Etkilerinin Analizi
  • Aksiyon Planlama ve Gerçekleştirme
  • Aksiyon Sonrası Değerlendirme

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcılar bu eğitim ile, süreç tanımlama, performans göstergeleri yardımı ile süreç performansının takibi ve geliştirilmesinin yanısıra, süreç risklerinin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve giderilmesi ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır.

Katılımcı Profili

 • Kuruluşların tüm beyaz yakalı çalışanları ile teknisyen, ekip lideri, ve usta başılar.

Süre

 • 1 Gün


  sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive