Proje Yönetimi Ve Eş Zamanlı Mühendislik

Kapsamı ve bütçesi açıkça belirlenmiş planlı ve rutin dışı aktiviteler “Proje” olarak tanımlanmaktadır. Yeni bir ürünün geliştirilmesi ve devreye alınması sürecinde geleneksel yaklaşımda ilgili departmanlar sırasıyla kendi üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Bu da devreye alma sürecini hem uzatmakta hem de küçük değişikliklerde bile büyük zaman israflarına yol açmaktadır. Eş Zamanlı Mühendislik yaklaşımı ürünlerin dizaynından pazara sunuma kadar geçen sürenin kısaltılmasını hedefler.

İçerik

 • Eş Zamanlı Mühendislik kavramı 
 • Eş Zamanlı Mühendisliğin Tarihçesi
 • Eş Zamanlı Mühendisliği Temel İlkeleri
 • Geleneksel yaklaşım ile Eş Zamanlı Mühendislik yaklaşımı arasındaki farklar
 • 5 Gate Model/Stage Gate Model
 • Kalite Fonksiyonları Geliştirme (QFD)
 • Proje Yönetimi ve Eş Zamanlı Mühendislik          
 • Organizasyon Yapısı
 • Proje konusunun tanımlanması 
 • Proje çıktılarının belirlenmesi
 • Proje hedeflerinin tespiti
 • Proje risklerinin analizi
 • Proje kaynaklarının belirlenmesi
 • Proje faaliyet ağacının oluşturulması (WBS)
 • Gantt şeması
 • RACI tablosu
 • Kritik yol metodu (CPM)

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcıların proje yönetim becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili

 • Projelerde yer alan tüm çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive