PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

PROBLEM Nedir ?
Problemi farklı ifadelerle tanımlayabiliriz.
➢Problem çözüm bekleyen sorunlardır
➢Bir süreçteki görünür performans zayıflığıdır.
➢Hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya aksatabilecek,
çözümlenmesi gereken durumdur.
Teknik olarak en iyi tanımı aşağıdaki şekilde yapabiliriz.
➢SÜREÇTE/ÜRÜNDE HEDEFLENEN İLE MEVCUT DURUM ARASINDAKİ FARKTIR.


PROBLEM Çözme Teknikleri:
• Hedeflenen ile mevcut durum arasındaki farklılıkları gidermek için çok sayıda problem çözme
tekniği geliştirilmiştir. Her bir tekniğin çözüm stratejisi ve cevap alanı birbirinden farklıdır. Tüm
teknikler birbiri ile desteklenerek problem çözülünceye kadar çözüm aramaya devam edilir.
• Tüm problem çözme teknikleri 4 temel fonksiyondan oluşur.
✓Problemin tanımlanması
✓Alternatif çözümlerin oluşturulması
✓Alternatiflerin seçilmesi ve değerlendirilmesi
✓Çözümün uygulanması ve takip edilmesi


Temel PROBLEM Çözme Teknikleri:
• SIPOC/Proses Haritası/Akış Şeması
• Veri Toplama
• 5 Neden Analizi
• Beyin Fırtınası
• İlişkilendirme diyagramı
• Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı)
• Pareto Analizi
• Histogram
• Kontrol Grafikleri
• Serpme Diyagramı


İleri PROBLEM Çözme Teknikleri:
• İşletmelerin ihtiyaçlarına göre çok çeşitli ileri problem çözme teknikleri ve analizleri kullanılabilir.
• Günümüzde yaygın olarak 6 Sigma, Global 8D ve A3 Problem Çözme ile birlikte Yalın Üretim
yaklaşımları (KAIZEN,VSM,TPM…) kullanır.
• İleri Problem Çözme Tekniklerinden Bazıları;
➢6 Sigma
➢8D
➢Değer Akış Analizi (VSM)
➢Kano Modeli, QFD
➢Önceliklendirme Matrisi
➢Temel İstatistik, Dağılımlar, Normallik Testi
➢Proses Ölçme, Proses Yeterlilik
➢Kontrol Teknoloji Şeması
➢FMEA
➢Kontrol Planları, Standartlaştırma
➢Regresyon / Kolerasyon
➢Deney Tasarım
➢Poka Yoke,
➢KAIZEN,
➢SPC (I-MR, Xbar-R, Xbar-S), SPC (P, U)


Etkili PROBLEM Çözümü İçin :
• Problem doğru tanımlanmalıdır.
• Problemin kök nedeni/nedenleri doğru tespit edilmelidir. Problem
çözmedeki en önemli adım kök neden tespitidir. Yanlış tespit,
problemin çözülememesi demektir.
• Alternatif çözümler kök nedeni çözmek için oluşturulmalıdır.
• Çözümler uygun yöntemlerle test edilmeli, doğrulanmalıdır.
• Problemin tekrarını önleyecek en uygun çözüm devreye alınmalıdır.
• Çözüm devreye alındıktan sonra çözümün etkinliği belli bir dönem
kontrol edilmelidir.
• İşletmede oluşan problemin oluşabileceği benzer süreç/ürünler
değerlendirilip bu noktalarda da çözüm uygulanmalıdır.

Bir cevap yazın