Problem Çözme Teknikleri – Online

TARİH: 3 Aralık – 10 Aralık

ÜCRET: 390 TL

Bu seminerde analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır. Eğitimin son bölümünde örnek bir vaka üstünde grup çalışması yapılmakta ve tekniklerin sadece nasıl kullanılacağı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği de katılımcılara anlatılmaktadır.

İçerik

  • Beyin Fırtınası
  • Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları
  • Pareto Diyagramı, Akış Diyagramları
  • Sebep-Sonuç Diyagramı, Histogram
  • Dağılım Diyagramı, Kontrol Diyagramları
  • Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

Katılımcı Profili;

  • Her seviyede çalışan

Eğitim Bilgi Talep Formu