Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi ile analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır. Eğitimin son bölümünde örnek bir vaka üstünde grup çalışması yapılmakta ve tekniklerin sadece nasıl kullanılacağı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği de katılımcılara anlatılmaktadır.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

İçerik Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

  • Beyin Fırtınası
  • Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları
  • Pareto Diyagramı, Akış Diyagramları
  • Sebep-Sonuç Diyagramı, Histogram
  • Dağılım Diyagramı, Kontrol Diyagramları
  • Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

Katılımcı Profili Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

  • Her seviyede çalışan

Süre;

  • 1 Gün

Erken kayıt avantajından yararlanmak için hemen bilgi al!


    sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive