Kurum İçi Mentörlük Eğitimi

Mentorluk, çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek ve kuruma bağlılıklarını artırılması için kullanabileceğiniz kariyer yönetiminde kullanılan kurumsal araçlardan birisidir. Programa katılım sağlayacak yöneticilerin mentorluk yöntemini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Mentorluk, çalışanın kariyer eğitimi ve gelişiminde, özellikle ilk ve orta kariyer aşamasında onu örgüte sosyalize etmede kullanılan önemli bir araçtır. Mentorluk Programı’mızda katılımcılar, kariyer gelişimlerinin sağlanması, uygulama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, zayıf yönlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlayacaklardır. Ayrıca mentorluk uygulaması, bireysel çaba, birlikte öğrenme, paylaşım ve fikir birliği için de önemli bir fırsattır.

Kariyer yönetimi çalışmaları kapsamında, deneyimli bir kişinin (mentor) bilgi ve deneyimini, diğer bir kişiye (menti-danışan) aktardığı, ona örnek olduğu, kendi kararlarını bilinçli olarak vermesini teşvik ettiği ve gelişim ilişkisi kurduğu bu süreçte Mentorluk programının etkisi büyüktür. İş hayatında mentorluk süreci her çalışana uygulanabileceği gibi, işe yeni başlayanlara veya yeni bir sorumluluk üstlenen kişilere daha sık uygulanmaktadır.

İçerik

 • Mentorluk Nedir?
 • Mentorluk Kurumsal Yapıda Nasıl Bir Fayda Sağlar?
 • Mentorluk Programı’nın Temel Prensipleri Nedir?
 • Mentor’un Organizasyon İçindeki Rolü
 • Etkin Mentor’un Özellikleri
 • Koçluk ve Mentorluk Farkı
 • Mentor’dan Beklenen Davranış ve Beceriler
 • Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi
  • Farklı Profiller İle İletişim
  • Proaktivite Modeli
  • Olaylar – Tepkilerimiz
 • Öğrenme Tarzına Uygun Yönlendirme
 • İnsan Doğasını Anlama
  • Öz Bilinç
  • Duygu Yönetimi
  • Eylem
  • Empati
  • İlişkileri Sürdürebilme
 • Mentorluk Becerileri
  • Derin Dinleme
  • Yönlendirme
  • Güçlü Soru Sorma
  • Rica / Talepte Bulunma
  • Odakta Tutma
  • Cesaretlendirme
  • Mentorluk Görüşmesi Öncesi Hazırlık
 • İlk Görüşme Ortamı – Örnek Diyaloglar
 • Mentorluk Süreci ve Akışı
 • Mentorluk’ta Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?
 • Mentorluk İlişkisinin Tasarımı
 • Mentorluk Araçları ve Kullanımı
  • Yaşam Çemberi
  • Yetkinlik Çemberi ile Gündem Tespiti
  • Değerler Analizi
  • Hedef Belirleme
  • Eylem Planı Hazırlama
  • Harekete Geçirme
 • Mentorluk Görüşmeleri (Demo Uygulamalar)
 • Sürekli Öğrenmeyi Teşvik Etme
 • Mentorluk Görüşme Takip Süreci

Katılımcı Profili

 • Orta ve üst kademe yöneticiler

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive