Kişisel Marka ve Pozitif Etki

Programın amacı kişilere ve kuruluşlara nasıl göründüklerinin değil, nasıl algılandıklarının, özgüven ve duruşlarının önemini göstermek ve pozitif bir etki yaratma konusunda yardımcı olmaktır.
Kişilerin iç ve dış dünyaları arasındaki denge sağlanmış olması, coşku ve enerjilerinin dışarıya doğru bir şekilde yansıtılması ve verdikleri ilk izlenimin olumlu olması iş hayatındaki profesyonel görünümleri için çok önemlidir. Bunun için öncelikle katılımcıların kendileri, başkaları ve dünya ile kurdukları iletişim becerileri ile karşılarındaki kişileri etkileme ve ikna etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Günümüzde herkes fark yaratmanın yollarını arıyor. Özellikle profesyonel hayatında benzer niteliklere ve yeteneklere sahip çok sayıda rakibimizin olduğunu da düşünecek olursak… Peki kendimizi nasıl bir adım daha ön plana çıkarabiliriz? Nasıl daha fazla görünür olabiliriz? Bu noktada karşımıza “Kişisel Marka ve İmaj” kavramının önemi çıkıyor.

Programın Katılımcıya Kazandırdığı Yetkinlikler :
 Bireysel Farkındalık (Profesyonel Kişilik)
 İletişim
 Etki Yaratma
 Profesyonel Davranış Sergileme
 Özgüven – Özsaygı
 Proaktif Davranış
 İmaj
 Başarı Odaklı Olma
Programın Sağladığı Faydalar :
 Profesyonel davranış unsurlarının öğrenerek, bireysel performansını daha etkili yönetebilmektedir.
 Profesyonel imajın kişiye kazanımlarının ve kurumsal yaşamına olan etkisinin farkında olabilmektedir.
 Profesyonel davranış, kişisel marka ve imaj ile ilgili farkındalıklarında gelişim süreci sorumluluğunu alabilmektedir.
Yaşam içinde var olabilmenin, tutunabilmenin ve en fazla ihtiyaç duyulan noktanın da etkileme / iz bırakma olduğunu kavrayabilme ve kişinin bu noktada bireysel yol haritasını tasarlayabilme noktasında ışık tutmaktadır.

Program İçeriği
 Profesyonellik
 Profesyonel İnsan Kim?
 Profesyonel İnsanın Olmazsa Olmaz En Güçlü Değerleri
 Nasıl Etki Yaratırız?
 Etki Yaratmak Size Ne Sağlar?
 Kişisel Marka Yönetimi
 Kişisel Marka
 Kişisel Marka Olma Yolunda ve Etkili İletişimin Önemi
 Kişisel Marka Tasarlama ve Sunma
 Kişisel Markayı Doğru Yönetme
 Markayı Elde Tutma (Yıldız Olmak)
 Profesyonel İmaj Nedir?
 Profesyonel İmaj Nasıl Yaratılır?
 Kişisel İmajım Nasıl?
 Sen Sus «Beden Dilin» Konuşsun
 Kişisel Görünüm
 Kişisel Davranışlar
 İş ve Sosyal Yaşam Etiketi
 Protokol ve Etiket Kuralları
 Etkili İletişim ve Dinleme
 İş ve sosyal yaşamda neredeyim?
 Kurumsal ve toplumsal görgü ve nezaket kuralları
 Tanıştırma ve kartvizit Kültürü
 Yazışmaların dili
 Kişilerin İç Dünyalarına Yolculuk
 İnsan davranışları
 Karakteriniz yüzünüze yansıyor
 Kendinizi tanımak (güçlü-güçsüz yanlarınızı ortaya çıkarmak)
 Kendinizi kabul ettirmedeki kaygı ve korkular
 Doğru bir iletişim stili
 Eleştirilere açık olmak
 İç dünyanızdaki sırların keşfi
 Kişisel Farkındalığın Sağlanması
 Öz bilinç / kendini tanıma
 Duygusal bilinç
 Doğru öz değerlendirme
 Özgüven-özsaygı terazisi
 Kendinizi kabul ettirmedeki kaygı ve korkular
 Eleştirilere açık olmak
 Kendini Yönetmek
 Başarma dürtüsü
 Bağlılık ilkesi
 İnisiyatif alabilmek
 İyimser tutum

Kimler Katılabilir: Profesyonel hayattaki tüm çalışanlar

Eğitim Bilgi Talep Formu