Kaizen Eğitimi

Kaizen eğitimi (Sürekli İyileştirme) felsefesi, Toyota mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında gelmektedir. Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmalarında, şirket insan kaynağının tüm yaratıcı ve problem çözücü kapasitesinin şirket hedeflerinin elde edilmesine yönlendirilmekte olduğunu görüyoruz. Çalışan insanın motivasyonunun ve bağlılığının artmasındaki en önemli faktörlerin başında çalışanların iyileştirme çalışmalarına aktif katılımları gelmektedir. Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmaları bu bakımdan da hayati önemdedir.

Yalın yolculukta amacımız, kaizen eğitimi ile tüm kurum çalışanlarının katılımı sayesinde; kalite, maliyet ve teslimat, süre, moral ve iş güvenliği performansının el birliği ile sürekli iyileştirilmesidir. Bunun sistematik şekilde gerçekleştirilebilmesinin aracı olan Kaizen’in (Sürekli İyileştirme) nasıl uygulanacağı bu eğitimde anlatılmaktadır.

Kaizen Eğitimi

Kaizen Eğitimi

İçerik: Kaizen Eğitimi

 • Türkiye’de İş Dünyasının Durumu
 • Kaizen; Tanımı, Bizim İçin Bir Çözüm Olabilir mi?
 • Kaizen Yaklaşımının Açıklanması
 • Ekip Çalışması, Problem Çözme Teknikleri
 • Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm
 • Neden-Neden Analizi, Türkiye’de Uygulanan Kaizen Türleri
 • A3 Raporlama
 • 10 Adım Kaizen Metodu, Politikaların Açılımı – Kaizen

Katılımcı Profili: Kaizen Eğitimi

 • Her seviyeden tüm şirket çalışanları

Süre

 • 1 Gün

Bilgi al!


  sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive