İzmir Eğitim Programı

YÖNETİCİ, MÜHENDİS VE UZMANLAR İÇİN

‘’İleri Seviye Veri Analizi ve Problem Çözme Teknikleri ile iş hayatında bir adım önde olun’’

Bilgi Talep formunu doldurun %25 avantajlı indirimden yararlanın.

Bu eğitimde problemlere çözüm aranırken yaklaşım metodları anlatılmaktadır. Bu metodlar başlıca 6 Sigma, 8D ve A3 metodları ve uygulamaları anlatılmaktadır. Kök neden analizi yapılırken kullanılan yöntemler, 5 Niçin,SIPOC, Sebep-Sonuç diyagramı,Sebep-Sonuç matrisi uygulamalı olarak gösterilmektedir.

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Yalın 6 Sigma nedir?
 • TÖAİK (Tanımlama-Ölçüm-Analiz-İyileştirme-Kontrol) Problem çözme modeli
 • Adımların genel tanıtımı (TÖAİK)
 • Yalın 6 Sigma yayılım organizasyonu (Proje Şampiyonu, Uzman Kara Kuşak, Yeşil Kuşak, Beyaz Kuşak ve Sarı Kuşak)
 • Yalın 6 Sigma projesi nasıl seçilir ve şartları nelerdir ?
 • 8D adımları nelerdir?
 • A3 raporlama nasıl yapılır?
 • Kök neden analizinde 5 Niçin, SIPOC C&E diyagram ve matris nasıl kullanılır?

Kazanılacak Yetkinlikler :

 • 6 Sigma felsefesini öğrenmek
 • 6 Sigma metodolojisini genel hatları ile öğrenmek
 • 6 Sigma tarihçesini ve yararlarını öğrenmek
 • 6 Sigma organizasyonunu öğrenmek
 • 6 Sigma proje seçim şartlarını öğrenmek
 • Kön neden analizi yapmayı öürenmek
 • 8D ve A3 hazırlamak

Katılımcı Profili : Her seviyeden yöneticiler, mühendisler ve uzmanlar

Süre : 1 Gün

Bu eğitimde hata oluşma riskinin önceden görülmesi ve tedbir alınmasını sağlayan Hata Türü ve Etkileri analizinin (FMEA) felsefesi ve uygulamaları anlatılmaktadır. Bu metodun uygulama dımlarının neler olduğu ve uygulama esnasında dikkat edilmesi gerek noktalar anlatılmaktadır.

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • FMEA Felsefesi
 • FMEA Uygulama adımları
 • Risk Değerlendirme
 • Önerilen Faaliyetler
 • Grafikler ve Raporlar
 • Diğer Analizlere Entegrasyon
 • FMEA Başarı Faktörleri

Kazanılacak Yetkinlikler :

 • FMEA felsefesini öğrenmek
 • FMEA uygulama adımlarını genel hatları ile öğrenmek
 • FMEA başarı faktörlerini öğrenmek

Katılımcı Profili : Her seviyeden yöneticiler, mühendisler ve uzmanlar

Süre : 1 Gün

Günümüzde veriye dayalı karar vermek işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim, çalışanların işletmelerdeki verileri analiz ederken veya bir problemi çözerken Nicel ve Nitel verilerde temel istatistiksel araçların ve grafiklerin etkin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar. Nicel ve Nitel verilerde sınırlı bir örnekleme büyüklüğüyle popülasyonun hata tahminlerinin doğru yapabilmeyi amaçlar Bu amaçla farklı örnekler üzerinden Minitab programı yardımıyla örnek uygulamalar yapılarak sonuçlar yorumlanmaktadır. Bu eğitimle çalışanlar konulara analitik yaklaşımlar getirerek firmanın gelişimine ve kendi gelişimlerine katkıda bulunurlar.

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Minitab’e giriş
 • Proses kararlılığı ve yeterliliği
 • Nicel verilerde merkezi eğilim göstergeleri
 • Nicel verilerde değişkenlik göstergeleri
 • Normal dağılımın önemi ve uygunluk testi
 • Nitel-nicel verilerde histogram, nokta gösterim ve kutu grafiği
 • Nicel-nicel verilerde ilişki grafiği
 • Nitel-nitel verilerde pareto, bar ve pasta grafiği
 • Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk) Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk)
 • Cihaz ve operator kaynaklı ölçüm hataları
 • Nicel verilerde Gauge R&R – Nitel verilerde ölçüm system değerlendirme
 • Nitel ve nicel verilerde hata tahminleri
 • İPK felsefesi ve kontrol stratejisi
 • Nicel ve Nitel verilerde kontrol kartları

Kazanılacak Yetkinlikler :

 • Nicel ve nitel veri tiplerini belirleme
 • Uygun veri analiz metodlarını seçme
 • Temel istatistik kavramları yorumlama
 • Analiz sonucunu doğru yorumlama
 • Veriye dayalı karar verebilme
 • Uygun grafik seçimi ve kullanımı
 • Nicel ve nitel sınırlı sayıda örneklerden hata tahmini yapmak

Katılımcı Profili : Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

Günümüzde veriye dayalı karar vermek işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim. Yapılan/yapılacak iyileştirmeler veya değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını ortaya koyması açısından hipotez testleri ön plana çıkmaktadır. Girdiler ve çıktılar arasında sayısal ilişki kurmak ve maksimum faydayı getirecek girdileri belirlemek öemlidir. Farklı veri tiplerinde uygun araçların seçiminin yapılması ve Minitab programı kullanılarak örnek uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • İki nicel değişken arasında doğrusal ilişki gücü- Korelasyon katsayısı
 • Nicel verilerde matematik modelin oluşturulması ve analizi- Regresyon ,Rs , Rs(adj), FITS ,artıklar ve analizi (4 in 1)
 • Nitel girdiler-nicel çıktı çoklu değişken analizi (ana etki grafiği,multi-vari grafiği)
 • Nicel girdiler-nicel çıktı çoklu değişken analizi (alt gruplu ilişki grafikleri)
 • Hipotez testinin kurulması, eşitlik ve alternatif hipotez,P değeri, alfa riski, güven aralığı, beta riski
 • Bir hipotez testinin aşamaları ve uygun hipotez testi seçimi
 • Nicel verilerde ortalamaların karşılaştırılması (tekli, ikili testler)
 • Nicel verilerde varyansların karşılaştırılması (tekli, ikili ve çoklu varyans testleri)
 • Nitel verilerde oranların karşılaştırılması (tekli, ikili ve ki-kare testleri)
 • Nicel verilerde çoklu alt grup ortalamaların karşılaştırıılması (anova)

Gün bazlı detaylı eğitim programı ayrıca verilmektedir.

Kazanılacak Yetkinlikler :

 • Hipotez testi kurmak
 • P değerini yorumlama ve istatistiki karar verme (hipotez testleri)
 • Uygun hipotez testini seçebilme
 • Minitab yardımıyla hipotez testlerini gerçekleştirmek
 • Girdiler ve çıktı arasında sayısal ilişki kurmak
 • Maksimum fayda için girdileri seçmek

Katılımcı Profili : Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

Süre : 2 gün

Bu eğitimde, faktör, seviye, tekrar, deney sayısı, çözünürlük gibi deney tasarımının temel kavramlarını anlatılmaktadır. Girdiler(X) ve çıktılar(Y) arasındaki neden-sonuç ilişkisini etkin ve verimli şekilde incelenmesini sağlayan yaklaşım olan deney tasarımı tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Deney tasarımının felsefesi, planlaması, deneyin yapılması ve sonuçlarının yorumlanması aşamalarını içermektedir.

Girdi sayıları ve seviyeleri arttıkça artan deney sayılarıyla nasıl başedileceği anlatılmaktadır.

Kaynakların verimli kullanılarak daha az veri ile daha çok bilgi alınmasına yardımcı olunur. Optimum faydayı elde edecek şekilde çıktının nasıl optimize edileceği anlatılmaktadır. Deneyin planlanması, analizi Minitab yardımıyla yapılmakta ve değişik örneklerle ve grup çalışmalarıyla (Mancınık, Helikopter) sonuçlar yorumlanmaktadır.

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Deney tasarımı felsefesi
 • Ana etki ve etkileşim kavramı
 • Tam faktöryel deneyler
 • Çıktının optimize edilmesi
 • 2K faktöryel deneyler
 • Bloklama ve merkez nokta ilave etme ve analizi
 • Etkilerin çakışması ve deneyin çözünürlüğü
 • Kesirli faktöryel deneyler

Gün bazlı detaylı eğitim programı ayrıca verilmektedir.

Kazanılacak Yetkinlikler :

 • Sonuçları en fazla etkileyen sebepleri bulmak ve bunları optimize etmek
 • Tecrübeyle beraber gelen önemli görülen sebeplerin gerçekten önemli olup olmadığını göstermek
 • Minimum kaynakla maksimum bilgiyi elde etmek
 • Gerekli ve gereksiz girdileri bularak kaynakları etkin kullanmak
 • Üretilebilirlik için tasarım yapmak

Katılımcı Profili : Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

 Süre : 3 gün

Fiyat bilgilerini öğrenmek ve %25'e varan indirimden yararlanmak için formu hemen doldurun!

( Mail yanıt süresi 30 sn'dir.)

Bilgi Talep Formu


Katılım Şartları

 • Eğitimlerimize web sitemiz içinde yer alan Bilgi Talep formundan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
 • Bilgi Talep formunu doldurmak kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kayıt formu Yalın Danışmanlık’a ulaştıktan sonra Bilgi Talep formunda yer alan e-posta adresinize kesin kayıt formu iletilecektir.
 • Kesin kayıt formunda yer alan katılımcı bilgileri ve fatura bilgileri doldurulduktan sonra Yalın Danışmanlık tarafından onay verilmesine istinaden kayıt formunda yer alan banka hesabına yapacağınız eğitim bedeli ödemesi ile kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
 • Eğitimin açılması kesinleşmeden eğitim bedelinin ödemesi Yalın Danışmanlık tarafından alınmaz.

Eğitim Saatleri ve Diğer Bilgiler

 • 10.00 - 11.10 | Eğitim
 • 11.10 - 11.20 | Ara
 • 11.20 - 12.30 | Eğitim
 • 12.30 - 13.30 | Yemek
 • 13.30 - 14.45 | Eğitim
 • 14.45 - 15.00 | Ara
 • 15.00 - 17.00 | Eğitim

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

 • Öğle yemekleri
 • Çay-Kahve ve ikramlar
 • Eğitim notları 
 • Sertifika

Eğitim Yeri

Erişim ve Ulaşım

 • Adnan Menderes: 20 Km
 • Alsancak Feribot: 8 Km
 • Sanayi: 0 Km
 • Gps: 38.451708, 27.193105

Erkan Turan - Eğitmen

 • 1991 – 1995 İstanbul Teknik Üniversitesi / Uçak Mühendisliği (Lisans)
 • 1997 – 2011 Ford Otosan A.Ş. / Ürün ve Proses Geliştirme Mühendisi

 • 2003 – 2011 Ford Otosan A.Ş. / İPK Koordinatörü ve 6 Sigma Kara Kuşak

 • 2011 – 2017 Ford Otosan A.Ş. / 6 Sigma Uzman Kara Kuşak

 • 2015 – 2017 Ford Otosan A.Ş. / Ürün ve Proses Geliştirme Ekip Lideri

 • 2017 – 2019 S.P.A.C Danışmanlık A.Ş. / Yalın 6 Sigma Danışmanı ve Uzman Kara Kuşak

 • 2019 –  …….   Yalın 6 Sigma Danışmanı ve Uzman Kara Kuşak

Neden Yalın Danışmanlık?

İşletmelerin operasyonel mükemmellik yolculuklarında, değişim sürecine liderlik ederek uygulama danışmanlığı hizmetleri vermek amacı ile 2008 yılında kurulmuş bir “değişim yönetimi ve uygulama danışmanlığı” firmasıdır.

Yalın Danışmanlık olarak bizim farklarımız;
 
Tecrübeli
+20 yıllık Toyota Tarzı ve araçlarını yöntemlerini uygulama tecrübesi ve dönüşüm projelerinde geniş deneyim. Dolayısıyla etkin, hızlı ve yüksek kazançlı proje yönetim becerisine sahibiz.
 
Donanımlı
İlgili konular hakkında geniş bilgi bankasına ve uzman ağına erişim şansına sahibiz. Dolayısıyla, birçok sektörde esnek ve çeşitte öneri sunabiliriz.
 
Geniş Açılı Bakabilen
Danışmanlarımız önceki çalıştıkları firmalarında hem yönetici hem danışman olarak benzeri görevlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla, projeye birçok farklı açılardan bakarak değerli çözümler üretebiliriz.
 
Yerinde
Çalışmalar yerinde ve organizasyonun her seviyesinde gerçekleştirilir. Böylelikle iş akışı yakından izlenir, mevcut durum doğru tespit edilir ve çözümlerin sonuçlara etkisi hızlı ve en etkin şekilde gerçekleştirilir.

Referanslarımızdan Bazıları

İletişim

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82

Batı Ataşehir / İSTANBUL
0850 733 35 14
info@yalindanismanlik.com.tr

Bize Ulaşın