ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Eğitimin amacı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerinin açıklanması ve uygulamalı örneklerle bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının tanıtılması ve yorumlanmasıdır.

İçerik

 • Türkiye’de yasal şartlar ve Enerji Tüketimi” TEP kavramı
 • ISO 50001 Standardına genel bakış
 • ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile etkileşim” Enerji Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri
 • Genel Gereklilikler
 • Yönetimin Sorumluluğu” Enerji Politikası
 • Enerji boyutlarının belirlenmesi (Planlama)
 • Uygulama ve Operasyon (Kurum Enerji Tabanı) ” Performans kültürü ( Enerji)
 • Yönetim Gözden Geçirmesi
 • Enerji Yönetim Sistemi denetimi ve düzeltici faaliyetler

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcılar ISO 50001 Enerji Yönetimi standardının gerekliliklerini, firmanızdan beklentilerini öğrenecek ve kendi firmanızda bu gereklilikleri uygulama yetkinliğini kazanmanız hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmak, geliştirmek ve gerekliliklerini firmalarında uygulamak isteyen tüm çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive