ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasal Şartları Ve Yönetmelikleri

Bu eğitimde ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının uygulanması esnasında kuruluşların faaliyetleri ile bağlantılı olarak uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmekte, bu yönetmeliklere uymak için yapmaları gereken uygulamalar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

İçerik

 • İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
 • İş Kanunu
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Öğle Dinlenmesi Kanunu
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 • İlkyardım Yönetmeliği
 • İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği
 • İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemeleri Hakkında Yönetmelik
 • İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik
 • Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Makina Koruyucuları Yönetmeliği
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • Tozla Mücadele Yönetmeliği
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak
 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esasları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Katılımcı Profili

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardını uygulamakla yükümlü olan tüm çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive