ISO 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemi Temel Şartları

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 2018 Nisan ayında yayınlanarak OHSAS 18001 Standardının yerine geçmiştir. ISO 45001 kurumların çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamanını yanısıra iş kazalarına bağlı can kayıplarını, meslek hastalıklarını ve iş kaybına neden olacak yaralanmaları önlemeyi amaçlamaktadır.

İçerik

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının oluşumu
 • ISO 45001’e geçiş zaman çizelgesi
 • İSG yönetim sistemine giriş
 • İSG yönetim sisteminin amacı
 • İSG yönetim sisteminin başarı etmenleri
 • PUKÖ ile ISO 45001 çerçevesi arasındaki ilişki
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi katma değer ve fırsatları
 • Tanımlar
 • Yönetim sistem şartları
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının kapsamı
  • Kuruluşun bağlamı
  • Liderlik ve çalışanların katılımı
  • Planlama
  • Destek
  • Operasyon
  • Performans değerlendirme
  • İyileştirme

Kazanılacak Yetkinlikler

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının gerekliliklerinin öğrenilmesi
 • Bu gerekliliklerin kuruluşlarda uygulanması için yöntemlerin uygulamalı olarak anlaşılması

Katılımcı Profili

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardını uygulamakla yükümlü olan tüm çalışanlar

Süre

 • 1 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive