ISO 31000:2009 Risk Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Risk Yönetim Standardı Ekim 2009’da yayınlanmıştır. Standart uluslararası deneyimleri, uzman görüşlerini ve en iyi uygulamaları dikkate alarak güncel kavram ve yaklaşımlarla hazırlanmıştır. 

İçerik

 • Değişim, Belirsizlik ve Sürdürülebilir Rekabet
 • Yönetim Paradigmalarında Değişim
 • Hedeflerle Yönetim Felsefesi
 • Risk Yönetimi Evrimi
 • Risk Yönetiminin Önemi
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı
 • Riske Kavramsal Bakış
 • Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları
 • Risk Yönetim İlkeleri
 • Risk Yönetim Çerçevesi
 • Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar
 • Risk Yönetim Politika ve Stratejileri
 • Risk Yönetim Sistemi Kurma
 • Risk Yönetim Süreçleri
 • İletişim ve İstişare
 • Risk Belirleme ve Tanımlama
 • Risk Analizi
 • Risk Değerleme
 • Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri
 • Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu
 • Risk İzleme ve Değerlendirme
 • Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar
 • Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcılar, risk yönetiminin önemi, felsefe, yaklaşım ve kavramları, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı yaklaşım, ilke ve gerekleri doğrultusunda risk yönetim sistemlerini değer yaratacak şekilde kurmaları ve işletmeleri için vizyoner, kapsamlı, derinlemesine bilgi sahibi olacak beceri ve yetkinliklerini geliştireceklerdir. 

Katılımcı Profili

 • Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst yöneticileri, sermayedarlar, kuruluş stratejisini belirleyenler, risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri, ve uzmanları için uygundur.

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive