ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Ve İç Denetçi

Bu eğitim ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27002 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır.
Eğitimde ISO 27001:2013 Ana Maddeleri, Ek-A’nın kurum bilgi varlıkları ve riskleri ile ilişkisi ele alınarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulması için gerekli bilgilendirme yapılmakta ve iç denetim ile ilgili detaylar anlatılmaktadır.

İçerik

 • Bilgi Güvenliği Nedir?
 • BGYS’nin Kazanç ve Amacı
 • ISO 27001 standardının gereksinimleri
 • İyi Bir BGYS İçin Kritik Başarı Faktörleri
 • BGYS Standardının Tarihçesi
 • Anahtar Standartlar
 • BGYS dokümantasyon yapısı
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • BGYS Prosedürleri
 • BGYS kontrolleri
 • Kurumsal Güvenlik
 • Bilgi Güvenliği Denetimi Nedir?
 • Denetim Terim ve Tanımları
 • Denetim Türleri
 • Denetim Neden Yapılır?
 • İç Denetimin Kazançları
 • Denetçilerin genel Tanımı, Bilgi ve Yetkinlik İhtiyaçları
 • Denetçinin Bulunması Gereken Özellikleri, Tavırları
 • Denetçide Bulunmaması Gereken Özellikleri, Tavırları
 • Denetçinin Davranışları
 • Denetlenenin Davranışları
 • Denetim Sıklıklarının Belirlenmesi
 • İç Denetim Süreci
 • Denetim Hazırlıkları
 • Denetimin Planlanması
 • Denetim Kontrol / Soru Listelerinin Hazırlığı (Örnek Soru Listenin İncelenmesi)
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Açılış Toplantısı
 • Denetim Teknikleri
 • Denetimin Kontrol Edilmesi
 • İç Denetimde Dikkat edilecek Hususlar
 • Denetimin Uygulama Esasları
 • Uygunsuzlukların Tespiti ve Kayıt Altına Alınması
 • Vaka Çalışmaları
 • Kapanış Toplantısı
 • Denetimin Raporlanması, DÖF Kayıtlarının Oluşturulması

Kazanılacak Yetkinlikler

 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının her bir maddesinin kuruluşlardan beklentilerini öğrenecek ve kendi kuruluşunda bu gereklilikleri uygulama yetkinliğinin yanısıra iç denetim yapabilme yetkinliği de kazanacaklardır.

Katılımcı Profili

 • Tüm Sektörlerdeki Çalışanlar

Süre

 • 3 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive