ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Şartları

Bu eğitimde katılımcılar son zamanlarda artık neredeyse zorunluluk haline gelen ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Standardı’ nın şartlarını öğrenmektedirler. 11 yıl sonra yayınlanan bu standartta üretim ve hizmet sektöründeki kuruluşların faaliyetlerini bu sistemin şartlarına göre gerçekleştirerek çocuklarımızdan miras kalan çevremizi koruma borcumuzu da yerine getirmelerini sağlıyor.

İçerik

 • Çevre hakkında temel bilgiler
 • ISO 14001:2015′ in aşağıdaki temel konularındaki maddelerin örneklerle açıklanması
  1. Giriş
  2. Kapsam
  3. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
  4. Terimler ve tarifler
  5. Kuruluşun bağlamı
  6. Liderlik
  7. Planlama
  8. Destek
  9. Operasyon
  10. Performans değerlendirme
  11. İyileştirme
 • Atık Yönetimi, Sınıflandırma ve bertaraf yöntemleri
 • Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı)
 • ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
 • Acil durum planlama
 • Çevre Mevzuatı

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcılar ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardının her bir maddesinin kuruluşlardan beklentilerini öğrenecek ve kendi kuruluşunda bu gereklilikleri uygulama yetkinliği kazanacaklardır.

Katılımcı Profili

 • Tüm Sektörlerdeki Çalışanlar

Süre

 • 1 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive