ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardının 2014 revizyonu ile farklılaşan terminolojisi, prensipleri ve yeni yönetim anlayışıyla oluşturulmuş maddeleri detaylı olarak yorumlanmakta ve aşağıdaki ana maddelerin her bir alt maddesi için uygulama örnekleri aktarılmaktadır.

İçerik

  • Kılavuzluk prensipleri
  • Şikâyetleri ele alma çerçevesi
  • Planlama ve tasarım
  • Şikâyetleri ele alma prosesinin çalıştırılması
  • Sürdürme veya iyileştirme

Kazanılacak Yetkinlikler

  • Katılımcılar ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi standardının gerekliliklerini, firmanızdan beklentilerini öğrenecek ve kendi firmalarında bu gereklilikleri uygulama yetkinliğini kazanacaklardır.

Katılımcı Profili

  • Her kademedeki yöneticiler, müşteri ile ilişkileri planlamak, uygulamak ve değerlendirmekle görevli tüm personel.

Süre

  • 1 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive