İnsan Kaynakları Çalışanları İçin Koçluk Yaklaşımı

Sürekli büyüyen, globalleşen dünya ve bunun içerisinde yer alan insan kaynakları yönetim süreçleri ile hem iç müşteri (çalışanlar) hem de dış müşteri etkileşiminde ilgiyi ve etkiyi daha fazla yaşatmak adına Koçluk yaklaşımı önemlidir. Günümüz İK yapılanmasında etkileşimimizde maksimum seviyede fark yaratmak ve bu bakış açısını benimseyerek çalışma sürecimize renk katmak, verimlilik sağlamak, etki bırakmak noktasında Koçluk yaklaşımı olmazsa olmazlardandır.

Bu program ile; insan kaynakları iş ortakları, yönetici ve uzmanları için temel koçluk süreç ve becerilerinin aktarılması sağlanmaktadır.

İçerik

 • İK Profesyonelleri için İş Yaşamında Değişen Davranış ve Beklentiler
 • İnsan Kaynakları Profesyonelinin Koçluğun Faydasını Konumlandırması
 • Koçluk ile Performans – Yetkinlik ve Motivasyon İlişkisi
 • İK Süreçleri Açısından Koçluk
 • Yetenek Yönetiminde İK Koçluğu
 • Süreçlerin Yönetiminde İK Koçluğu
 • Koçluk Nedir, Ne Değildir?
 • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
 • Neden Koçluk İlişkisine ihtiyaç Duyarız?
 • Koçluk Türleri
 • Koçluk Süreci ve Yönetimi
 • İyi Bir Koç’da Olması Gereken Özellikler
 • İnsan Kaynakları’nda Koçluğun Önemi
 • Koç Gibi Soru Sorma / Güçlü Soru Sorma Modelleri
 • Koç Gibi Dinleme
 • Güven İlişkisi : Güven Verme ve Güven Duyma
 • An’da Olabilme ve Ana Odaklanma
 • Koç Gibi Geribildirim Verme
 • Koç Gibi Takdir Etme
 • Koçluk Yaklaşımı Kullanan İnsan Kaynakları Yapısı
 • Koçluk Yaklaşımı Kullanan İnsan Kaynakları Çalışanlarının Sorumlulukları
 • Kurumsal Yaşamda En Yaygın Kullanılan Koçluk Modelleri
 • Farklı Öğrenme ve Temsil Sistemleri
 • GROW Modeli
 • Sanki Modeli
 • Yeniden Çerçeveleme
 • Metafor Yakalama ve Yansıtma
 • Varsayım ve İnançlar
 • Arabuluculuk Yapma
 • Mentorluk Yapma
 • Koçluk Yaklaşımı Uygulama Örnekleri
 • Bireysel Koçluk SWOT Çalışması
 • Koçluk Yaklaşımlarını Bir İK’cı Olarak Benimseme ve Yaşama
 • Koçluk Yaklaşımının Kuruma, İşe ve Çalışana Yansıması

Katılımcı Profili

 • İnsan Kaynakları alanında çalışmakta olan tüm yönetici ve çalışanlar.

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive