Hata Türü Ve Etkileri Analizi (DFMEA)

Herhangi bir hizmet veya ürünün tasarımından üretimine ve müşteriye sunuşuna kadar geçen sürede oluşan hatalar, istenmeyen bir durumdur. Ancak; tasarlayan insan olduğunda hata kaçınılmazdır. Asıl problem, hatadan ders almamak, ilerlemesine ve maliyetinin daha da yükselmeden önlenmesini sağlamamakta yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, hatanın müşteriye yansımadan önce çözümlenir ise, firmanın pazar kaybı dolayısı ile göğüslemesi gereken maliyeti azaltacağı kuşkusuzdur. Diğer taraftan üretim sırasında oluşan hatanın da üretimin mümkün olduğunca erken aşamasında ortadan kaldırılması, üretim maliyetlerini minimize edecektir. Hata Türleri ve Etkileri Analizi de bu anlayışla ortaya çıkmış, orijini kalitenin güvenirlik olarak algılandığı roket, uçak ve nükleer santral üretimine dayanan bir metottur. FMEA; hatanın ortaya çıkmadan önce analizine ve önlenmesine odaklanır.

İçerik

• Ürün Geliştirme Sürecinde FMEA’nın Konumu
• FMEA’nın Tanımı • Tarihçesi
• FMEA Türleri
• D-FMEA Uygulama Adımları
• Kalite Fonksiyonları Geliştirme Tekniği ve D-FMEA ilişkisi
• Potansiyel Hata Türlerinin Tanımlanması
• Özel Karakteristikler ve FMEA’daki Yeri
• Hata Şiddetinin Değerlendirilmesi
• Hata Nedenlerinin Tespiti
• İlişki Diyagramı
• Balık Kılçığı Analizi
• Kontrol Yöntemlerinin Saptama Kabiliyetinin Değerlendirilmesi
• Risk Öncelik Hesabı
• Önleyici Faaliyetlerin Tespiti
• Poka Yoke Uygulamaları
• Önlemler Sonrası Risk Değerlendirme
• FMEA Kontrol Planı İlişkisi
• D-FMEA Dokümanları
• D-FMEA Uygulaması için Önemli İpuçları

Kazanılacak Yetkinlikler

  • Katılımcılar, üretim prosesinin tasarlanması aşamasında FMEA tekniğini doğru yöntemlerle uygulama yetkinliği kazanacaktır.

Katılımcı Profili

  • Yeni ürün devreye alma çalışmasına katılan tüm çalışanlar

Süre

  • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive

Teklif Al!