Hat Dengeleme Eğitimi – Online

TARİH: 9 Aralık 2020

ÜCRET: 390 TL

Tipik bir fabrikada ara ürünler fabrikasyon ve/veya montaj proseslerinden geçerek nihai ürün haline dönüşürler. Çeşitli iş adımları, iş istasyonları ve operatörler arasında dağıtılarak malzeme akışının problemsiz bir şekilde tamamlanması öngörülür. Ne var ki proses içi mükemmelliği sağlamak üretimin tamamının mükemmel olduğu anlamına gelmez. Çünkü işletmelerde prosesler arasında karşılaşılan problemlerin çoğu iş istasyonları ve prosesler arası koordinasyonun eksikliğinden ileri gelmektedir. Proses bazlı israfı görebilmenin yolu proseslerden oluşan bütünsel yapıyı incelemekte saklıdır.

Montaj bantları prosesler arası koordinasyonun optimize edilmesi gereken birimlerdir. Buna rağmen montaj hatlarındaki israfı görmek ve montaj hatlarında sürekli akışın sağlanması, işletmelere büyük zorluklar yaşatmaktadır. Yalın Üretimin beş temel ilkesinden biri olan Sürekli Akış Yaratmanın en önemli koşullarından biri de mükemmel proseslerden oluşan montaj hatları ile sağlanır.

İçerik

  • Klasik problemli üretim modelinden tek parça akışlı yüksek etkinlikli hat modeline geçiş
  • Malzeme akışının ve zaman etüdünün görsel olarak incelenmesi
  • İş Dengeleme modellerinin karşılaştırmalı analizi
  • Çizelge ve diyagramlar yardımıyla iş dengeleme
  • Çalışma ortamını simulasyon yardımıyla daha farklı bir gözle görebilme

Katılımcı Profili

  • Montaj hattı kurulumunda, iş akış süreçlerinin analiz edilip iyileştirilmesinde ve zaman etüdünde rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Bilgi Talep Formu