Etkin Performans Yönetimi

Performans Yönetimi; İnsan Kaynakları yönetim sistemi içerisinde en güçlü süreçlerden biridir. Kuruma ve çalışana olan etkisinde başarıyı somut olarak gözlemek mümkün olabilmekle birlikte verimli çalışma prensibini de performansa yansıtabilmek adına büyük önem taşımaktadır.

Bu program ile; performansı kurumunuza en uygun yöntemler ile yöneterek verimli ve somut sonuçlar elde edeceksiniz. Doğru performans yönetim süreci ile doğru eğitim, gelişim ve kariyer fırsatlarını sunmada da çalışana olan faydasını gözlemleyebileceksiniz. çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır.  çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır. 

İçerik

 • Performans Değerlendirmenin Amacı
 • Performans ve Yeterlilik İlişkisi
 • Kurumsal Hedef ve Bireysel Hedef İlişkisi
 • Kurum Strateji ve İş Hedeflerinin Anlaşılması
 • Hedeflerin Bireysel Hedeflere İndirilmesi ve Planlanması
 • Görsel ve Mantıklı Hedefler Saptama
 • Performansın Ölçümü ve Değerlendirilmesi
  • Ara Dönem Gözden Geçirme – Performansın Değerlendirilmesi ve Hedef Revizyonu
  • Ara Dönem – Performansın Değerlendirilmesi ve Gerilbildirim Görüşmeleri
  • Yıl Sonu – Performansın Değerlendirilmesi ve Gerilbildirim Görüşmeleri
 • Potansiyeli Değerlendirme ve Ortaya Çıkarma
 • Yeni Hedeflerin Planlanması
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarını Saptama
 • Performans Değerlendirme Görüşmelerinin Dökümante Edilmesi
 • Performans Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Devamı ve Takibi
 • Performans Değerlendirme Sisteminin İş Sonuçlarına Etkisi
 • Kurumda Karlılık Etkisi
 • Çalışan Motivasyonu ve Devamlılığa Etkisi

Katılımcı Profili

 • İK Profesyonelleri, Yöneticiler.

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive