Etkin Performans Değerlendirme Yönetimi Eğitimi

Performans yönetimi kavramı ve performans değerlendirme sistemleri hakkında bilgilendirmek, kurumun stratejik iş hedefleri ile çalışanların iş hedeflerini entegre ederek, bu hedeflerin yüksek performansta gerçekleşmesini sağlamak ve sürecin tüm noktalarıyla ilgili katılımcıların yetkinliklerini geliştirmektir.

Bu program ile; kurum hedefleri ile çalışan hedeflerinin örtüşmesi ve ortak başarıyı sağlayan bir sistem oluşturulması amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Performans Kavramı
 • Performans Yönetiminin ve Değerlendirmesinin Amacı
 • Yöneticiye, Çalışana ve Kuruma Nasıl Fayda Sağlar?
 • Başarı Değerlendirmesi
 • Başarı Değerlendirmesinin Amacı ve Yöntemleri
 • Başarı Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 • Performans Yönetimin Entegre Olduğu Diğer Süreçler
 • Performans Yönetimi Rol ve Sorumluluklar
 • Performans ve Yeterlilik İlişkisi
 • Kurum Stratejik İş Hedeflerinin Anlaşılması
 • Kurum Hedefleri ile Çalışan Hedeflerinin İlişkisi
 • Hedeflerin Bireysel Hedeflere İndirgenmesi ve Planlanması
 • Performans Değerlendirme Süreci
  • Ara Dönem Değerlendirme ve Gözden Geçirme (Geribildirim Görüşmeleri, Hedeflerin Revizyonu)
  • Yıl Sonu Değerlendirme ve Geribildirim Görüşmeleri
 • Değerlendirme Süreci ve Verilerin Toparlanması
 • Görüşmeye Hazırlık ve Dikkat Edilecek Noktalar
 • Görüşme Öncesi ve Görüşme Sırasında İletişim
 • Temel Değerlendirme Hataları
 • Geribildirim Önemi ve Formatı
 • Yeni Dönem Hedeflerinin Planlanması
  • Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi (Hedef, Yetkinlik Türü, Ağırlık, Puan)
 • İş / Hedef Bazlı Değerlendirme
 • Yetkinlik Bazlı Değerlendirme
  • Yeni Hedefler Planlama
  • Gelişim Planlamalarının Yapılması
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Takip Edilmesi
 • Performans Değerlendirmenin Hukuksal Önemi
 • Performans Ödüllendirme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirme Sürecini Bir Prosedüre Dökme
 • Sistemin / Sürecin İş Sonuçlarına Etkisi
 • Sistemin Çalışan Motivasyonuna ve Devamlılığa Etkisi

Katılımcı Profili

 • İK Profesyonelleri, İlk ve Orta Kademe Yöneticiler, Beyaz Yakalı Çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive