Etkin Geribildirim – Online

Tarih: 4 Aralık 2020
Süre: 2 saat
Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30
Ücret: 390 TL

Program, geri bildirim sürecini doğru yöneterek, iş süreçlerini daha verimli hale getirme, performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırmaktadır. Önce kendimizden başlayarak farkındalık sağlama, kişisel liderlik sergileme ve programda edinilen bilgileri deneyimleyerek profesyonel yaşamımızda, ekip ilişkilerine entegre edebilmelerine destek olmaktır.
Geribildirim genellikle etkin bir performans aracı olarak kullanılmaktadır. Çok basit bir süreç gibi görünse de, bir takım yetkinlik ve beceriler doğru sergilenmediği sürece ters tepki yaratan bir süreç haline de gelebilmektedir.
Bu eğitimde yönetici ve çalışanların ekiplerine etkin geribildirim vererek, hem bireysel iş performans artışında ivme kazanmaları hem de ekip üyelerinin performansını artırmaları için temel geribildirim ve farkındalık becerileri sunulmaktadır.

Programın Katılımcıya Kazandırdığı Yetkinlikler :
 İletişim ve İlişki Yönetimi
 İfade Becerisi
 Analitik Düşünce
 Kişisel Liderlik
 Etkileme ve İkna
Programın Sağladığı Faydalar :
 Güçlü yönleri ve gelişim alanlarını saptayabilme
 Olaylara ve kişilere farklı boyutlardan bakabilme
 Kendini etkin ve doğru ifade edebilme
 Geribildirim stratejisini ve bakış açısını içselleştirme
 Bireysel farkındalık ile gelişim yol haritasını hazırlayabilme
Program İçeriği
 Algılama ve Uyum Sağlama
Geribildirim Nedir, Ne Değildir?
 Geri Bildirim ve Eleştiri Arasındaki Farklar
 Geribildirimin Önemi
 Kime / Nasıl Geribildirim?
 Geribildirime Ne Engel Olur?
 Geribildirime Açık Olma
 Güçlü Geribildirim İçin Gerekli Yetkinlikler
 Geribildirim Vermenin İncelikleri
 Size Nasıl Bir Geribildirim Verilmesini İstersiniz?
 Etkili Bir Geribildirimde Neler Olmalı?
o İletişimde Temel Kurallar
o Güvene Dayalı İletişim
o Etkili Dinleme ve Kendini Dinletme
o Beden Dili
o Duygusal Zeka
o İkna Eden Dil Kullanma
o Zamanlama
o Güçlü Sorular
 Gerebildirim Araçları
o Takdir
o Güçlü Yetkinlik / Güçlü Sorular
o Yastık Cümleleri Kullanma
o Geribildirim Sandviçi
o Farklı Davranış Modellerine Geribildirim Verme
 Geribildirim Süreci ;
o Hazırlık
o Amaç
o Geri bildirim
o Takdir
o Aksiyon
o Takip
 Geribildirim Çeşitleri
o Performans Değerlendirme Döneminde Geri Bildirim
o Kariyer Gelişimi Planlamada Geri Bildirim
o Diğer Geribildirim Durumları
Bireysel Gelişim Planı Hazırlama
 Geribildirim Uygulamaları
 Sadece Profesyonel Yaşamda Değil, Her Yerde Geribildirimin Önemi
 Atölye Çalışması
(Program boyunca verilen bilgiler vaka çalışması ve rol canlandırma oyunları ile pekiştirilir).

Eğitim Bilgi Talep Formu