Eğitim Yönetimi, İçerik Tasarımı Ve Geliştirme

Bu eğitim, eğitmen olmak isteyen katılımcılar için gerekli bilgi, beceri ve bakış açılarını kazandırarak, etkin ve verimli eğitimler gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcıların eğitim programları ve öğretim ile ilgili temel kavram ve metodları kavrayarak niteliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

 • Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi
 • Yetişkin eğitiminde neler olmalı?
 • Yetişkin eğitimi hangi prensiplere dayanır?
 • Öğrenme ve eğitim dinamikleri
 • Bir eğitim akışı nasıl olmalı?
 • Farklı katılımcı profillerini yönetme
 • Eğitimde kriz yönetimi
 • Geribildirim alma ve verme yöntemleri
 • Brief alma, eğitim tasarımı süreci
 • Gerçek bir brief üzerinden uygulama yapma
 • Eğitimde ihtiyaç analizi
 • Farklı ihtiyaç analizi yaklaşımları
 • İhtiyaç analizinde kullanılacak teknikler
 • Program amaçları
 • Öğrenme hedefleri
 • Eğitimde içerik planlama
 • Zamana bağlı içerik
 • Katılımcı profiline bağlı içerik
 • Kurum beklentisine bağlı içerik
 • İçerik ve mesajların sunulma formatları
 • Katılımcıyı içerik akışında etkileme yöntemleri
 • Öğretim ortamının biçimlendirilmesi
 • Eğitim içeriği hazırlamada dikkat edilmesi gereken yasaklı noktalar
 • Değerlendirme
 • Eğitim programının değerlendirilmesinde kullanılan kriterler
 • Soru – cevap yönetme
 • Kapanış

Katılımcı Profili

 • Eğitim becerilerini geliştirmek isteyen eğitmen ve potansiyel adaylar,
 • Topluluk önünde konuşma yapanlar, içerik paylaşanlar,
 • Uzman olduğunuz konuda eğitmenlik yapmak isteyenler.

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive