Eğitim Takvimi

Yalın Altı Sigma Sertifikasyon Eğitim Programı

Tarih: Kasım 2020

Süre: 6 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16.00

Tarih: Kasım 2020

Süre: 10 gün

Başlangıç-Bitiş: 19.00 – 22.30

İÇERİK:

Yalın 6 Sigma Sertifika Programı’nda katılımcılar problem çözme araçlarını kullanarak kuruluşları içerisinde karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirebilecek seviyede araçları öğrenecektir. Bu eğitim 4 prensibi temel almaktadır: Motivasyon, Uygulama, Etkin Katılım, Problem Çözme. Sertifika programı bu presipleri karşılayacak şekilde teorik ve pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Teorik eğitim sırasında katılımcıların bol miktarda uygulama yapması sağlanacaktır.

KİMLER KATILMALI:

Üretim, kalite, ARGE, bakım, planlama, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik, güvenilirlik gibi nicel verilerin bol miktarda kullanıldığı departmanlarda en az 6 aydır aynı pozisyonda çalışan profesyoneller.

YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ

Tarih: Kasım 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Kasım 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Yalın Üretim Teknikleri, Yalın Düşünce’yi oluşturan araçları öğrenmek isteyen veya Yalın Düşünce hakkında bilgi sahibi olup Yalın Teknikleri uygulamalı bir şekilde pekiştirmek ve işletmelerindeki çalışanlara etkili bir biçimde benimsetmek isteyen herkesin katılabileceği bir eğitimdir.

KİMLER KATILMALI:

Yalın Düşünce’yi işletmesinde uygulamak, Yalın Üretim Araçlarını uygulamalı olarak anlamak ve/veya çalışanlarına hissettirmek isteyen herkes

KAİZEN EĞİTİMİ

Tarih: Kasım 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Kasım 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Türkiye’de ş dünyasının durumu Kaizen; tanımı, bizim için bir çözüm olabilir mi? Kaizen yaklaşımının açıklanması Ekip çalışması, problem çözme teknikleri Gözlem yapma, veri toplama ve ölçüm Neden-neden analizi, Türkiye’de uygulanan kaizen türleri A3 raporlama 10 adım kaizen metodu, politikaların açılımı-kaizen

KİMLER KATILMALI:

Her seviyeden tüm şirket çalışanları

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Tarih: Kasım 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Kasım 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözümlenmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçlarının/tekniklerin nasıl kullanılabileceği anlatılmaktadır. Eğitimin son bölümünde örnek vaka üstünde grup çalışması yapılmakta ve tekniklerin sadece nasıl kullanılacağı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği de anlatılmaktadır.

KİMLER KATILMALI:

Her seviyeden tüm şirket çalışanları

5 S & GÖRSEL YÖNETİM EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

5S eğitimi ile gerekli olan ve elimizde tutmamız gereken şeyler ile gereksiz olan ve atmamız gereken şeyleri birbirinden doğru şekilde ayırt etmeliyiz. Ardından gereksiz olandan kurtulmalı ve gerekli olanı sıklığına göre yerleştirmeliyiz. 5S eğitimi ile işletmelerde israf, iş kazası, arıza, hata, setup, bekleme ve şikayet problemlerini azaltma/yok etmede etkin bir tekniktir.

KİMLER KATILMALI:

Yönetici, mühendis, teknik elemanlar v e mavi yaka çalışanlar

VSM (DEĞER AKIŞ HARİTALAMA) EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Değer Akış Haritası, işletmenin mevut işleyiş şeklini anlamak, israf kaynaklarını görebilmek, israfların kök nedenlerini anlamak ve yalın uygulamaları planlayabilmek için kullandığımız görsel bir tekniktir. Eğitimde örnek vaka üzerinden mevcut ve gelecek durum değer akış haritalarının nasıl çizileceği aktarılmakta, grup çalışmaları ile pratik yapılmakta ve farklı sektörlerden uygulama örnekleri verilmektedir.

KİMLER KATILMALI:

Firma sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler, üretim sorumluları, teknik personeller

HAT DENGELEME EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Bir iş istasyonu ve Takt Time arasındaki bağıntıyı anlayarak müşteri taleplerini karşılayacak şekilde bir hattın kurulmasını öğrenmeleri, işletme için çalışmakta olan mavi yakalıların nasıl kayıplarla karşı karşıya olduklarını anlamaları ve iyileştirme yollarını öğrenmeleri. Bir hattın nasıl kurulacağını ve nelere dikkat etmek gerektiğini öğrenmeleri ve tek parça akışının oluşturulması için gerekli standart çalışma sistemini kurabilmeleri ve gerekli dokümanları hazırlayabilmeleri ile gerekli zaman ölçümlerini doğru şekilde yapabilmeleri kazandırılacaktır.

KİMLER KATILMALI:

Genel yönetim, fabrika ve üretim yönetimi, orta kademe yöneticiler, üretim planlama sorumluları, operasyonel çalışanlar, firma içi yalın üretim uygulama sorumluları.

KANBAN EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

KANBAN üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim proseslerine neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini söyleyen bir üretim yönetimi aracıdır. KANBAN ile ürün ve bilgi akışı birlikte ele alınır, ayrı bir stok yönetimi gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların en aza indirilmesi sağlanır.

KİMLER KATILMALI:

Takım liderleri, yöneticiler, organizasyonlarında devam eden Kanban sistemlerini iyileştirmek isteyen ya da Kanban ile ilk adım atmak isteyen herkes

HOSHİN KANRİ (Hedeflerin Yayılımı) EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Hoshin Kanri olarak adlandırılan Politikaların Yayılımı, şirketin belirlediği vizyona ulaşması ve tespit edilen stratejileri uygulanması için şirket içindeki tüm birimleri en üstten en alta bu hedeflere doğru yönlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Politikaların yayılımı doğru faaliyetlere odaklanarak ve onları aynı hedefe doğru hizalayarak, fırsat ve tehditlere cevap vermenizi sağlayacaktır.

KİMLER KATILMALI:

Şirket sahipleri ve tüm üst/orta kademe yöneticiler

STANDART İŞ EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Standart iş insan hareketlerine odaklanarak, bir işle ilgili operasyonların en verimli metodunu standartlaştırmak için kullanılır. Standart iş için gerekli 3 unsur; takt zamanı, işlemlerin sırası ve standart proses içi stoktur. Standart iş prosesinde kullanılan formlar, kalite, maliyet ve güvenlik performansın geliştirilmesi için, bir alandaki malzeme, makine ve insanın en etkin kullanımını tanımlamak için birlikte kullanılır.

KİMLER KATILMALI:

Yönetici Müdür, Mühendis ve ilk kademe yöneticiler (Forman, Grup Lideri Takım Lideri)

YALIN DEPOLAMA VE YALIN LOJİSTİK EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Günümüzde Rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek ve müşteri isteklerine cevap verebilmek için ürün çeşitliliklerini arttırmak zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Ürün çeşitliliği arttığında kullanılan malzeme çeşitliliği de artmaktadır. Bu da beraberinde stok ve üretim alanlarının artmasına, sevkiyat anında gecikmeler ve üretim kaybına, parça seçme anında oluşan kalite hatalarına ve çok fazla iş gücü kullanımına sebep vermektedir.

KİMLER KATILMALI:

Lojistik, Üretim, ve Metod Mühendisleri, Şefleri, Müdürler, Üretim ve projelerde yer alan liderler ile Yalın ofis çalışanları ve yöneticileri.

TPM / OTONOM BAKIM EĞİTİMİ

Tarih: Aralık 2020

Süre: 1 gün

Başlangıç-Bitiş: 10:00 – 16:00

Tarih: Aralık 2020

Süre: 2 gün

Başlangıç-Bitiş: 18:00 – 21:00

İÇERİK:

Yalın Üretim’in temel taşlarından birisi olan Toplam Verimli Bakım (TPM) ile operatörlerin bakımlarda etkin rol alması sağlanarak ürün kalitesi ve makina verimlilikleri arttırılmakta, arızalar azaltılmakta, yedek parça maliyetleri düşürülmekte ve çalışan-makina-ekipman performansı maksimum seviyeye çıkartılmaktadır. TPM eğitimi; üretim ve bakım faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için katılımcıları, Toplam Verimli Bakım (TPM) metodolojisi ve uygulamaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.

KİMLER KATILMALI:

TPM uygulamalarını yönetecek, yönlendirecek ve uygulayıcıları eğitecek yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, bakım personelleri ve makine operatörleri.

Kişisel Öz Farkındalık (Kendime Hoş Geldim)

Tarih: 25 Kasım 2020

Süre: 2 saat

Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30

Harikalar Yaratan İletişim (İletişim Becerileri)

Tarih: 27 Kasım 2020

Süre: 2 saat

Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30

Geribildirimin Sihirli Gücü (Etkin Geribildirim)

Tarih: 4 Aralık 2020

Süre: 2 saat

Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30

21. Yüzyıl’ın Yetkinlikleri

Tarih: 11 Aralık 2020

Süre: 2 saat

Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30

İşyerinde Değişimi İçselleştirmek (Değişim Yönetimi)

Tarih: 18 Aralık 2020

Süre: 2 saat

Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30

Psikolojik Dayanıklılık (Resilience)

Tarih: 28 Aralık 2020

Süre: 2 saat

Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30

Kişisel Marka ve Pozitif Etki

Tarih: 30 Aralık 2020

Süre: 2 saat

Başlangıç-Bitiş: 19:30 – 21:30