Depo Yönetimi Eğitimi

İsletmeler için önem arz eden ve maliyet merkezlerinden bir olan depolama ve depo yönetimini ele almayı amaçlayan bu eğitimde, bir depo tasarımı operasyonuna kadar ki gerek duyulacak her şeyi kapsayan bir eğitim olarak sunulmuştur.

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi kapsamında depo yeri secimi, depo ebatları, raf sistemleri, istif makineleri barkod otomasyon sistemleri RFİD, depo yönetimi kapsamında depolamadaki süreçler, mal toplama modelleri, envanter yönetimi, Sektörel bazda depo modelleri gibi bilgiler katılımcıları bilgilendirmek amacıyla sunulacaktır.

İçerik

 • Depo ve Depolama nedir?
 • Depo neden gereklidir?
 • Depolamanın faydaları nelerdir?
 • Depo ve depocunun önemi
 • Depocunun görevleri, Depo Müdürünün görev tanımı
 • Depolamanın önemi, Depolamanın işletme içindeki yeri ve Depo bölümü ile diğer bölümlerle olan ilişkileri
 • Öğrenen organizasyon. KAİZEN`e giriş
 • Stok Yönetimi – Stoklu ve Stoksuz çalışma
 • Sıfır hatalı stok yönetimi
 • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)
 • Güvenli çalışma
 • Deponun iç organizasyonu
 • Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
 • Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
 • Depo yerinin belirlenmesi ve Depo yerinin seçimi
 • Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
 • Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
 • Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri
 • Aktarma standartları
 • Hacimden yaralanma standartları
 • Performans ve kontrol raporları
 • Maliyet planlaması
 • Maliyet tasarruf yöntemler
 • Depo verimlilik esasları ve hesapları
 • Stok maliyetleri
 • Stok maliyetlerinin düşürme metodları
 • Depo adresleme teknikleri
 • Mal hareket şekilleri
 • FİFO-LİFO
 • KAİZEN ve KANBAN
 • Kartla mal hareketi
 • JIT Modeli.
 • Depo projelendirme esasları
 • Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
 • Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
 • İstif makinelerinin kullanımı,
 • istif makinelerinin kullanımında TPM`nin yeri. TPM`nin önemi
 • Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı
 • Temel depolama prosedürleri
 • Stok sorumluluğu
 • Sorumluluk analizi
 • Kabul prosedürü
 • Sevkiyat prosedürü
 • Depolama dokümanlar
 • Talimatlar
 • Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
 • Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
 • Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
 • Malzeme kodlama sistemleri

Katılımcı Profili

 • Tedarik Zinciri Yöneticileri, Depo Sorumlu ve Yöneticiler, Üretim Planlama çalışanları ile şirket sahibi ve yöneticiler

Süre

 • 2 gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive