Deney Tasarımı Eğitimi

Deney Tasarımı, yeni bir ürünün ya da üretim prosesinin tasarımında optimum değerlere ulaşabilmek için ürüne ya da prosese etki eden birçok faktörü göz önünde bulundurmak ve etkisini değerlendirmek gereklidir. Her seferinde diğer değişkenleri sabit tutarak bir değişkenin etkisini anlamak için deneyler yapmak çok zaman alıcı ve maliyetli olmaktadır.

Deney tasarımı metodu ile istatistiksel metotların kullanılarak belli bir doğruluk payı ile bu deneyler daha doğru ve hızlı yapılabilmektedir. Amaç, ürün ve proses tasarım sürecinde, uzun süren ve yüksek maliyetli denemelerin / testlerin istatistiksel deney tasarım teknikleri kullanılarak, daha düşük maliyetle ve doğru sonuçlarla elde edilmesini sağlamaktır.

Deney Tasarımı Eğitimi İçerik

 • Deney ve Deney Tasarımı Tanımlar
 • Bilimsel Yöntem
 • Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics)
 • Yorumlayıcı İstatistik (Inferential Statistics)
 • Deney Tasarım Teknikleri
 • Deney Tasarım Adımları
 • Taguchi
 • Uygulamalar – Yorumlamalar

Deney Tasarımı Eğitimi Kazanılacak Yetkinlikler

 • Katılımcıların deney tasarımı tekniklerini kullanarak ürünü veya prosesi iyileştirmek için yapılması gereken denemeleri/deneyleri/testleri daha kısa zamanda yapmasının sağlanması

Deney Tasarımı Eğitimi Katılımcı Profili

 • Yeni ürün devreye alma ekibinde yer alan tüm çalışanlar, 6 Sigma projelerinde yer alan çalışanlar, ürün ve proses iyileştirmekten sorumlu tüm çalışanlar

Süre

 • 2 Gün

sidebar-18: The sidebar does not exist or inactive

Teklif Al